Swedish English Greek

Ancorias strukturerade fonder kopplade till Kina, förtidsinlöstes den 20 november 2017


2017-11-21

Tre av Ancorias strukturerade fonder blev förtidsinlösta (autocalled) den 20 november 2017, vilket ger investerare en mycket attraktiv avkastning. Fonderna blev förtidsinlösta då det underliggande indexet, Hang Seng China Enterprises, stängdes på 11 538,28 på observationsdatumet, vilket var bara 0,88 % över den ursprungliga nivån som registrerades för fyra år sedan när fonderna lanserades. Den 27 november 2017 kommer kunder som investerat i dessa fonder att få 100 % av det investerade kapitalet plus ett kupongbelopp, i enlighet med fondens villkor:

•  Ancoria Autocall SEK China Enterprises 9.2%

Investerare får ett nettokupongbelopp i SEK, motsvarande 34 % (det vill säga 9,2 % per år minus den totala förvaltningsavgiften)

 

•  Ancoria Autocall EUR China Enterprises 7.7%

Investerare får ett nettokupongbelopp i Euro, motsvarande 28 % (det vill säga 7,7 % per år minus den totala förvaltningsavgiften)

 

•  Ancoria Autocall SEK China Stability 4%

Investerare får ett kupongbelopp i SEK, motsvarande 2 % (det vill säga 4 % per år, utbetalt halvårsvis)

 

Kunder som vill överföra något av dessa belopp till den nya fonden, Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5 % Fond som för närvarande är öppen för investering, kan göra det via en inspelad telefonorder, ett online-meddelande eller underskriven begäran som bifogas via e-post. I annat fall kommer beloppen att finnas tillgängliga i Penningmarknadsfonden (SEK eller EUR beroende på den förtidsinlösta fondens valuta) på utbetalningsdagen, dvs. den 27 november 2017.

 

För mer information kontakta våra account managers på telefon 0200 110 130 (utanför Sverige +357 22 551 300 ) eller via e-post accountmanagers@ancoria.com


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.