Swedish English Greek

Strukturerade fonder öppna för investering


2017-12-12

Vi lanserar ytterligare en strukturerad fond innan årets slut. Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond ger försäkringstagare möjlighet att få en årlig avkastning på upp till 5 % per år med en årlig inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd på förfallodagen beroende på hur Euro Stoxx 50 Index utvecklas. Investerat kapital är skyddat så länge som indexet inte har sjunkit med mer än 35 % (3570.57)  från startnivån, på den slutliga observationsdagen (2022-12-05).Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdats och garanteras av fem olika högt rankade finansinstitut.

Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond kommer att vara öppen för investeringar under Ancorias Kapitalförsäkring fram till den 21 december 2017 klockan 12:00 (lunchtid, svensk tid). Fonden är av begränsad storlek så nya premier prioriteras. Försäkringstagare uppmanas att investera så snart som möjligt eftersom teckningsperioden kommer att stängas tidigare om fonden blir fulltecknad.  Överföringar till denna fond kan instrueras via Ancoria Online, telefon eller underskriven skannad e-post.

Klicka här för mer information. Om du har några frågor är du varmt välkommen att ringa oss på 0200-110 130  (utanför Sverige +357 22 551 300) eller via e-post accountmanagers@ancoria.com.

Vi skulle också vilja ta tillfället i akt att påminna om att Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5 % Fond fortfarande är öppen för teckning till den 20 december 2017 klockan 12:00 (lunchtid, svensk tid).


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.