Swedish English Greek

Ancoria SEK Absolute Return FundFondens målsättning

Fondens målsättning är att bevara kapitalet och generera en långsiktig stabil tillväxt oavsett marknadsförhållanden. Fonden har en flexibel investeringsfilosofi när det gäller sektorer, marknader och geografisk fördelning.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av en globalt diversifierad investeringsblandning med flexibilitet att investera i alla tillgångsklasser.
  • Fonden kan investera i en mängd olika finansiella instrument inklusive fonder, noterade värdepapper, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter, penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden passar dig som
  • Skulle vilja ha en stabil avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas.
  • Föredrar att inte göra några aktiva investeringsbeslut.
  • Har en placeringshorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.