Ancoria Nyhetsbrev | Juli 2017


Global Marknadsöversikt


Den globala ekonomin ser ut att visa ännu en solid ekonomisk utveckling under andra kvartalet 2017, med hjälp av robust dynamik i såväl utvecklade- som i tillväxtekonomier, eftersom monetära förhållanden förblir tillmötesgående, arbetsmarknaden är stark, global handel ökar och energipriserna har minskat. Trots ett ganska dystert resultat under första kvartalet, förväntas USA leda vägen, med euroområdet och Japan därefter med rimlig tillväxttakt.

Signaler för en policyförändring har nyligen spridits av stora centralbanker runt om i världen. ECB, Bank of England och Bank of Canada testade vattnet för monetär åtstramning med sina höklika kommentarer under en konferens i slutet av juni.

I USA tycks den ekonomiska verksamheten åter ta fart eftersom den privata konsumtionen stöds av flerårig hög sysselsättning och mjuk inflation. 

Klicka här för att läsa mer


Blandfonder: Grunden för en diversifierad portfölj.

Blandfonder ger investerare tillgång till en värdepappersportfölj i antingen en fördefinierad eller en rörlig blandning av de fyra vanligaste tillgångsklasserna - aktier, obligationer, likvida medel och alternativa investeringar. Syftet med dessa fonder är att minimera förluster genom att diversifiera i olika tillgångsklasser som kan reagera olika på samma händelse. Även om dessa fonder inte garanterar skydd mot nedgångar på marknaden, hjälper de investerare att uppnå bättre långsiktiga investeringsresultat, vilket minimerar risken under vägen.

Ancorias blandfonder förvaltas aktivt av vår investeringskommitté som agerar på förändrade marknadsvillkor och maximerar fördelen med diversifiering genom att inte bara investera i olika tillgångsklasser utan också inom flera branscher, valutor, instrument och länder.

Två av våra mest populära blandfonder är följande:

Sparfonden (SEK) - Fonden är en global blandfond med fokus på Sverige med det primära målet att bevara kapital och skapa stabil, långsiktig kapitaltillväxt. Fonden handlas i SEK.

Ancoria Tillväxtfond EUR - Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera en stor del av sina tillgångar på aktiemarknaderna. Det primära målet är att ge en värdetillväxt snarare än att ha som mål att endast skydda kapitalet eller skapa en stadig avkastning. Fondens mål är att ge diversifiering över stora tillgångsklasser genom att främst investera i fonder. En betydande del av de underliggande tillgångarna kommer att vara noterade i eller säkrade i Euro. 
Fonden handlas i EUR.

Bäst Presterande Fonder (per den 2017-06-30)
 
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Ancoria Asia Consumer Fund14,3615,69
Kina13,8715,19
Indien10,7212,01
Ancoria/Carnegie Sverige10,2911,57
Europafond9,3510,67
Ancoria/Carnegie Asia7,7810,70

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt månatliga nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2016 All Rights Reserved