Swedish English Greek

Ancoria EUR Stability 3.50% Fond - Förtidsinlöstes den 4 december 2017


2017-12-12

Den 4 december 2017 förtidsinlöstes Ancoria EUR Stability 3.50% Fond (”fonden”) - två år efter startdatumet. Fonden förtidsinlöstes eftersom stängningskursen för Euro Stoxx 50 Index var 3.576,220 på observationsdatumet, långt över den initiala startkursen på 3.330,750. Den 18 december 2017 kommer de kunder som investerat i denna fond att få tillbaka sitt initiala investeringsbelopp plus den årliga kupongen på 3,5 % för det andra året, i enlighet med fondens villkor.

Kunder som vill återinvestera sitt kapital har möjlighet att välja en av våra nya strukturerade fonder som är öppna för teckning. Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond och Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5 % Fond kommer att vara öppna för investering till  21 december 2017 respektive 20 december 2017. För mer information vänligen kontakta våra account managers på telefon 0200 110 130 (utanför Sverige +357 22 551 300) eller e-post  accountmanagers@ancoria.com.


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.