Swedish English Greek

Uppdatering av Ancoria Insurance Public Ltd:s dataskyddspolicy


2018-05-24

På grund av tillämpningen av den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) i hela Europeiska Unionen från och med den 25 maj 2018, har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy.

GDPR är en ny lag som gäller alla privata och offentliga organisationer som behandlar personuppgifter som en del av sin affärsverksamhet. GDPR innehåller stärkta dataskyddsregler, som kräver att vi ytterligare förbättrar våra integritetsregler och skyddsåtgärder samt åtar oss att öka transparensnormerna i samband med vår bearbetningsprocess. Dessutom möjliggör det för dig att utöva större kontroll över hur dina personuppgifter används.

För mer information, se vår Personuppgiftspolicy


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.