Swedish English Greek

Ancorias historia

 

Vår långa erfarenhet på marknaden har gett oss en mycket värdefull kunskap om de globala finansmarknaderna. Vi har även skapat starka relationer och samarbeten med högt rankade finansinstitut.

 

Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987.

Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet. Välj bland unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter. Sparandet placeras i skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.

Ancoria Insurance grundades av Roger Akelius och Sievert Larsson under det tidigare namnet Alpha Insurance som då bestod av flera verksamheter, bland annat fastigheter och försäkringar. År 2006 valde Roger Akelius och Sievert Larsson att dela upp verksamheterna mellan sig. Sievert övertog försäkringsverksamheten, dåvarande Akelius Insurance. År 2008 bytte företaget, som nu endast består av försäkringsverksamheten, namn till Ancoria Insurance. Ancoria Insurance är helt frånskilt från Akelius group.

 

Sedan dess har Ancoria Insurance växt med utökade tjänster och en större kundstock såväl i Sverige som i andra länder. Idag är Ancoria Insurance nyckeln till globala investeringar, bland annat via våra starka samarbeten med internationella högt rankade finansinstitut.
Ancoria Insurance styrs och granskas i enlighet med den Europeiska försäkringslagstiftningen och är under tillsyn av det cypriotiska finansdepartementet. Företaget granskas ständigt av en oberoende aktuarie, vars uppgift är att säkerställa att vi alltid kan uppfylla våra löften till våra kunder. Ancoria Insurance ligger långt över 200 % enligt solvensgrad II.

 

NYCKELFAKTA
Kontor Nicosia, Cypern
 
Grundades  1987
 
Huvudområde Kapitalförsäkring
 
Antal anställda 41

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.