Swedish English Greek

Avkastningsskatt
 

För svenska skattebetalare är det fördelaktigt att spara i en kapitalförsäkring eftersom man inte behöver betala någon reavinstskatt på vinst från försäljning av fonder eller aktiefonder, inte heller behöver man deklarera varje transaktion. Istället betalar man en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde och de inbetalningar som gjorts under året, som för beskattningsåret 2019 är 0,453 %. De inbetalda premierna är inte avdragsgilla, men å andra sidan är de belopp som betalas ut från försäkringen skattefria.
På årsbeskedet räknar Ancoria ut underlaget för avkastningsskatten och det är försäkringstagarens eget ansvar att redovisa detta i sin deklaration.

Ovanstående gäller endast för svenska skattebetalare. Om du inte är skattepliktig i Sverige, vänligen kontakta lokala skatteexperter för mer information.

Klicka på länkarna för mer information:

 Skatteregler för kapitalförsäkring fr. o. m. inkomståret 2018

Skatteregler fram till inkomståret 2011

Kapitalförsäkring tecknad före den 1 januari 1997

 

 

 

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.