Swedish English Greek

Avslut
 

Avslut av kapitalförsäkring


Om du vill avsluta din kapitalförsäkring hos oss måste vi ha din begäran om avslut skriftligen, tillsammans med följande bilagor: 

 Avslut av kapitalförsäkring

•    En officiellt vidimerad* kopia eller original av kontoutdrag eller annat dokument från banken som bekräftar att du står som kontohavare till bankkontot.

•    En kopia av en inte mer än 3 månader gammal serviceräkning (vatten/el/telefon) i ditt namn som bekräftar adressen. För adress utanför Sverige ska kopian av serviceräkningen vara vidimerad*, alternativt skickas i original. 

•    Om en officiellt vidimerad* kopia av försäkringstagarens id-handling, samt eventuella vårdnadshavares id-handlingar inte har skickats in tidigare, så måste även dessa postas till oss innan avslutet kan registreras.

 Kopia på ID-handling

Om du redan har skickat ovanstående bilagor till oss kan du även faxa in avslutsblanketten till 0200-110 134 eller skanna in den och e-posta till info@ancoria.com  

Vid avslut av din försäkring debiteras uppsägnings- och utbetalningsavgifter i enlighet med aktuell prislista.

* Med vidimering avses att ett officiellt institut eller myndighet, t.ex. bank, polis eller juristfirma intygar kopians äkthet med stämpel samt underskrift, namn och telefonnummer till representanten som vidimerat. 
Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.
 

Stående utbetalning


Vill du inte ta ut alla pengar på en gång kan du begära en stående utbetalning genom att fylla i blanketten   Stående utbetalningsorder och skicka in till oss. Adressen finns angiven på blanketten.

Vänligen bifoga:

•    En officiellt vidimerad* kopia eller original av kontoutdrag eller annat dokument från banken som bekräftar att du står som kontohavare till bankkontot.

•    En kopia av en inte mer än 3 månader gammal serviceräkning (vatten/el/telefon) i ditt namn som bekräftar adressen. För adress utanför Sverige ska kopian av serviceräkningen vara vidimerad*, alternativt skickas i original. 

•    Om en officiellt vidimerad* kopia av försäkringstagarens id-handling, samt eventuella vårdnadshavares id-handlingar inte har skickats in tidigare, så måste även dessa postas till oss innan den stående utbetalningen kan registreras.

* Med vidimering avses att ett officiellt institut eller myndighet, t.ex. bank, polis eller juristfirma intygar kopians äkthet med stämpel samt underskrift, namn och telefonnummer till representanten som vidimerat. 

Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.

För stående utbetalning debiteras avgifter i enlighet med aktuell prislista.


Utbetalning av kapitalpension/pensionsförsäkring
 

Du måste ha fyllt 55 år för att börja med dina utbetalningar, vilka görs över en period om minst 5 år.

 Utbetalning kapitalpension/pensionsförsäkring

Samt se ovan under Avslut av kapitalförsäkring för bilagor som krävs.

Om saldot på din kapitalpension/pensionsförsäkring understiger ett prisbasbelopp (45 500 SEK för 2018) kan du avsluta försäkringen i sin helhet i en utbetalning. 

 

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.