Swedish English Greek

Uttag

 

Våra fonder handlas dagligen. För att du ska handla till dagens stängningskurs måste vi ha din order före kl 12:00 lunchtid, svensk tid. Värderingsdagen är alltid följande arbetsdag. Utbetalning sker inom 10 dagar efter värderingsdagen. För varje uttag tar vi ut en avgift enligt vår prislista.

Nedan finner du information om hur du kan göra dina uttag:

OnLine
 

Du kan enkelt lägga in deluttag på upp till 100 000 SEK per kalendermånad och per försäkring via Ancoria OnLine efter att du loggat in med ditt lösenord. För högre belopp se Skriftlig begäran nedan.

Du kan endast begära utbetalning till något av dina föranmälda bankkonton.
För att föranmäla ett bankkonto fyller du i denna blankett  Föranmälan av bankkonto och skickar in till oss. Adressen finns angiven på blanketten. 

Posta blanketten i original tillsammans med:

•    En officiellt vidimerad* kopia eller original av kontoutdrag eller annat dokument från banken som bekräftar att du står som kontohavare till bankkontot.

•    En kopia av en inte mer än 3 månader gammal serviceräkning (vatten/el/telefon) i ditt namn som bekräftar adressen. För adress utanför Sverige ska kopian av serviceräkningen vara vidimerad*, alternativt skickas i original. 

•    Om en officiellt vidimerad* kopia av försäkringstagarens id-handling, samt eventuella vårdnadshavares id-handlingar inte har skickats in tidigare, så måste även dessa postas till oss innan uttaget kan registreras.

* Med vidimering avses att ett officiellt institut eller myndighet, t.ex. bank, polis eller juristfirma intygar kopians äkthet med stämpel samt underskrift, namn och telefonnummer till representanten som vidimerat. 
Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.

Vid uttag debiteras avgifter i enlighet med aktuell prislista.

Skriftlig begäran
 

Du kan även göra deluttag genom en signerad  Sälj- och bytesorder.
Vänligen bifoga:

•    En officiellt vidimerad* kopia eller original av kontoutdrag eller annat dokument från banken som bekräftar att du står som kontohavare till bankkontot.

•    En kopia av en inte mer än 3 månader gammal serviceräkning (vatten/el/telefon) i ditt namn som bekräftar adressen. För adress utanför Sverige ska kopian av serviceräkningen vara vidimerad*, alternativt skickas i original. 

•    Om en officiellt vidimerad* kopia av försäkringstagarens id-handling, samt eventuella vårdnadshavares id-handlingar inte har skickats in tidigare, så måste även dessa postas till oss innan uttaget kan registreras.

* Med vidimering avses att ett officiellt institut eller myndighet, t.ex. bank, polis eller juristfirma intygar kopians äkthet med stämpel samt underskrift, namn och telefonnummer till representanten som vidimerat. 
Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.

Vid uttag debiteras avgifter i enlighet med aktuell prislista.

Stående utbetalning 
 

För begäran om stående utbetalning fyller du i blanketten   Stående utbetalningsorder och skickar in till oss. Adressen finns angiven på blanketten. Vänligen bifoga:

•    En officiellt vidimerad* kopia eller original av kontoutdrag eller annat dokument från banken som bekräftar att du står som kontohavare till bankkontot.

•    En kopia av en inte mer än 3 månader gammal serviceräkning (vatten/el/telefon) i ditt namn som bekräftar adressen. För adress utanför Sverige ska kopian av serviceräkningen vara vidimerad*, alternativt skickas i original. 

•    Om en officiellt vidimerad* kopia av försäkringstagarens id-handling, samt eventuella vårdnadshavares id-handlingar inte har skickats in tidigare, så måste även dessa postas till oss innan den stående utbetalningen kan registreras.

* Med vidimering avses att ett officiellt institut eller myndighet, t.ex. bank, polis eller juristfirma intygar kopians äkthet med stämpel samt underskrift, namn och telefonnummer till representanten som vidimerat. 
Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.

För stående utbetalning debiteras avgifter i enlighet med aktuell prislista.

Utbetalning av kapitalpension/pensionsförsäkring


Du måste ha fyllt 55 år för att kunna börja med dina utbetalningar, vilka görs över en period om minst 5 år. Fyll i blanketten   Utbetalning kapitalpension/pensionsförsäkring och posta till oss. Vänligen bifoga:

•    En officiellt vidimerad* kopia eller original av kontoutdrag eller annat dokument från banken som bekräftar att du står som kontohavare till bankkontot.

•    En kopia av en inte mer än 3 månader gammal serviceräkning (vatten/el/telefon) i ditt namn som bekräftar adressen. För adress utanför Sverige ska kopian av serviceräkningen vara vidimerad*, alternativt skickas i original. 

•    Om en officiellt vidimerad* kopia av försäkringstagarens id-handling, samt eventuella vårdnadshavares id-handlingar inte har skickats in tidigare, så måste även dessa postas till oss innan den stående utbetalningen kan registreras.

* Med vidimering avses att ett officiellt institut eller myndighet, t.ex. bank, polis eller juristfirma intygar kopians äkthet med stämpel samt underskrift, namn och telefonnummer till representanten som vidimerat. 
Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.

 

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.