Swedish English Greek

Ancoria 3 års SEK Autocall 2.2% plus 4% Fond-


Fondens målsättning

Fonden har som målsättning att betala en årlig fast kupong om 2,20 % oavsett utvecklingen av det underliggande indexet, OMX Stockholm 30 Index, samtidigt som den även erbjuder försäkringstagaren möjligheten att erhålla en bonuskupong om 4,00 % per år beroende på utvecklingen av det underliggande indexet, beskrivet i de särskilda fondvillkoren.


Så här fungerar det

Under de två första åren, har fonden en förtida inlösen funktion. Beroende på utvecklingen för OMX Stockholm 30 Index vid varje observationsdatum, kan fonden lösas i förtid och försäkringstagaren kommer att erhålla 100 % av sin investerade premie, en årlig fast kupong om 2,20 % plus en bonuskupong om 4,00 % som beskrivs i de särskilda fondvillkoren.
 

Vid återbetalningsdatumet, givet att den inte tidigare förtidsinlösts, kommer försäkringstagaren att få tillbaka 100 % av sin initiala investering (minus det nominella värdet av ev. uttag) såvida stängningskursen för OMX Stockholm 30 indexet inte är på eller under kapitalskyddsbarriären på det slutliga observationsdatumet. I detta fall är försäkringstagaren fullt exponerad mot utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. 

 

Diagrammet nedan visar hur fonden fungerar:
 

 


Fonden passar dig som
  • har en neutral till positiv inställning till utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index.
  • inte förväntar dig att OMX Stockholm 30 Index ska falla med 40 % eller mer, 3 år från fondens startdatum.
  • strävar efter en fast kupong med möjligheten att erhålla en bonuskupong beroende på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Indexet.
  • vill ha en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden.
  • inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 3 åren.

Riskinformation
  • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
  • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle falla med 40 % eller mer vid slutdatumet från fondens startdatum.
  • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, med förbehåll för marknadsförhållanden och eventuella avgifter för uttag.
  • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.