Swedish English Greek

Ancoria Autocall EUR China Enterprises 7.7% 

 

-


Fondens målsättning

Nu har du möjlighet till en attraktiv kupong om 7,7% per år, även om det underliggande indexet, Hang Seng China Enterprises, presterar mediokert under löptiden.


Så här fungerar det
 • Fonden har en löptid på fem (5) år och erbjuder, om alla villkor är uppfyllda och fonden når sitt slutdatum (2018-11-20), möjligheten till ett totalt kupongvärde om 38,5% baserat på ditt investerade kapital. 
 • Fonden kommer automatiskt att lösas in i förtid om det underliggande indexet, HSCEI, är på eller över startindexnivån (11 437,44) på något av de angivna observationsdatumen. I detta fall kommer du att erhålla en kupong om 7,7% för varje år som har gått sedan fondens startdatum samt få hela ditt investerade kapital tillbaka.
 • Om nivån på det underliggande indexet, HSCEI, är på eller under barriärnivån (7 434,34) på fondens slutdatum (2018-11-20) kommer du att förlora delar av ditt investerade kapital och ingen kupong kommer att utbetalas.
 • Nettoavkastningen på ditt investerade kapital kommer att vara den potentiella kupongen om 7,7% per år reducerat med en förvaltningsavgift om 0,7% per år. 

 


Fonden passar dig som
 • vill ha ett villkorat kapitalskydd på fondens slutdatum samt en barriärnivå på 65% av startindex samtidigt som du har möjlighet till en kupong om 7,7% per år, baserat på ditt investerade kapital. 
 • letar efter en investering med en löptid på fem år och behöver troligtvis inte tillgång till ditt investerade kapital under denna tid. 
 • vill investera i en fond som enligt villkoren kan komma att avslutas i förtid genom en automatisk inlösen vid något av de årliga observationsdatumen. 
 • vill ha en investering som är kopplat till indexet Hang Seng China Enterprises, HSCEI. Detta index representerar kinesiska aktier med högt marknadsvärde och hög likviditet, samt är noterade på Hongkongbörsen.

Riskinformation

En investering i en strukturerad fond innebär vissa risker som du bör vara medveten om:

 • Fondens handelsvaluta är EUR. Om du investerar i någon annan valuta än EUR innebär det en valutarisk.
 • Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade.
 • Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • I vissa fall kan en investering direkt i det underliggande indexet generera en högre avkastning.
 • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.
 • Fonden har inget fullständigt kapitalskydd eftersom det belopp som återbetalas är beroende på utvecklingen av det underliggande indexet. 
 • Att investera i aktier på en tillväxtmarknad kan vara förknippat med stora kurssvängningar och därmed också en högre risk. 

Ancoria garanterar inte den avkastning som fondens underliggande investering avkastar. Försäkringstagaren står själv för de risker och eventuella förluster i fonden som är ett resultat av fondens investering, inklusive kreditrisken. Med kreditrisken avses risken att utgivaren av de instrument som fonden investerar i, inte kan möta sina åtagande mot försäkringstagaren. Se även fondens specifika villkor samt eventuellt marknadsföringsmaterial.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.