Swedish English Greek

Euro Absolute ReturnFonden kommer inte att acceptera några nya insättningar eller överföringar från och med den
1 december 2017 och alla inbetalningar till fonden efter detta datum kommer att hänvisas till 
Ancoria Konservativfond EUR.
Fonden kommer officiellt avslutas den 1 mars 2018.

Fondens målsättning

Fonden har som målsättning att ge en långsiktig positiv avkastning och värdetillväxt oavsett hur marknaderna går. Fonden har en flexibel investeringsfilosofi utan begränsning av bransch, marknad eller geografisk fördelning. 

Fonden handlas i EUR.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av en globalt diversifierad investeringsmix, med flexibilitet att investera i alla tillgångsklasser.
  • Fonden kan investera i ett brett utbud av finansiella instrument inklusive börshandlade fonder, fonder, noterade värdepapper, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter, penningmarknadsinstrument och derivat.

Fonden passar dig som
  • Vill ha en lågrisk placering med stadig avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas.
  • Vill luta dig tillbaka och inte behöva göra några aktiva placeringsval.
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.