Swedish English Greek

Ancoria Global Corporate Bond Fund (EUR)Fondens målsättning

Fondens mål är att uppnå en högre avkastning än globala företagsobligationer genom att främst investera i globala företagsskuldebrev med kreditbetyget investment grade. För att undvika en valutarisk är fonden valutasäkrad i EUR.

Fonden handlas i EUR.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100% globala företagsobligationer, men kan även investera i statsobligationer, penningmarknadsinstrument och derivat.
  • Investerar i välkända globala skuldebrev med högt kreditbetyg (investment grade), med fast och rörlig ränta (kreditbetyg minst BBB- / Baa3).
  • För att strategiskt minska risken, kan fonden ibland investera i statsobligationer. Den kan också i begränsad omfattning, investera i företagsobligationsemissioner med hög avkastning.
  • Fonden tar inte aktivt några kreditrisker.
  • All inkomst från investeringarna återinvesteras i fonden.  

Fonden passar dig som
  • Vill ha en diversifiering mot räntesektorn. 
  • Vill ha tillgång till den globala räntemarknaden och söker en aktivt förvaltad fond.
  • Är ute efter att investera i globala företagsobligationer med minimal valutarisk för euroinvesteraren.  
  • Har en långsiktig placeringshorisont på minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.