Swedish English Greek

Thailand

ANDELSPRIS
282,51
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  -0,12%
1 MÅN
  -6,15%
VÄRDERINGSDATUM
13 dec 2019
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Målsättningen för fonden är att nå en hög långsiktig värdetillväxt genom att investera i aktier, aktiefonder och penningmarknadsinstrument på den thailändska aktiebörsen. Fonden kan också investera i företag som är etablerade utanför Thailand, men utför sin verksamhet främst i Thailand.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av aktier, aktiefonder och penningmarknadsinstrument.
  • Investerar i aktiefonder och värdepapper främst noterade på Thailand Börsen. Den kan även investera i fonder och värdepapper som är noterade på andra börser.

Fonden passar dig som
  • Tror på en stark ekonomisk utveckling i Thailand.
  • Vill bredda ditt sparande från enbart etablerade marknader till en marknad som är under utveckling.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning. 
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.