Swedish English Greek

 

Forma din framtid - på ditt sätt

 

Dina investeringsmål kan variera beroende på dina personliga preferenser och på din tidshorisont.
Detta tillsammans med hur stor risk du är beredd att ta kommer att avgöra din investeringsstrategi.

 

Om du letar efter ett fördelaktigt sparande utomlands och vill ta del av våra globala fonder samt våra internationella samarbeten med högt rankade finansinstitut så har du kommit helt rätt! Oavsett om du sparar till din framtida pension, en önskedröm eller till dina barn/barnbarn är ditt sparande ett viktigt steg mot att styra över din egen framtid. Välkommen att forma din framtid med oss! (Bli kund)

Att spara ditt kapital via en kapitalförsäkring är det bästa sättet och har flera fördelar jämfört med direkt sparande, då du endast betalar en liten avkastningsskatt. Läs mer här

En kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag med en utländsk, icke-svensk hemvist som Ancoria, kan visa sig vara ännu mer fördelaktig jämfört med kapitalförsäkringar som erbjuds av företag baserade i Sverige. Du kan läsa mer här 

Hos oss väljer du egna förmånstagare och bestämmer själv hur ditt kapital ska fördelas vid din bortgång, oavsett var i världen du och dina förmånstagare bor. Kapitalförsäkringens återbetalningsskydd gör att förmånstagarna kommer att få 101% av ditt kapital när du avlider. Som förmånstagare kan du välja både privatpersoner och/eller organisationer, du kan ändra dessa när du vill samt bestämma om kapitalet t ex ska vara enskild egendom. Dina val hos oss gäller oavsett lagstadgad arvsordning och eventuella testamenten eftersom din kapitalförsäkring inte ingår i din kvarlåtenskap. Processen blir dessutom mycket enkel och helt kostnadsfri för dina förmånstagare.

Kortsiktiga investeringsmål
 

En investering med en tidshorisont på 1-3 år brukar definieras som ett kortsiktigt mål. Kortsiktiga investeringar bör placeras i produkter med låg risk då fokus är att sparandet ska bevaras tryggt hellre än att generera en hög avkastning.

Medellånga investeringsmål
 

En investering med en tidshorisont på 3-5 år brukar definieras som ett medellångt mål. Investeringarna kan med fördel placeras i produkter med medelhög risk, vilket gör att värdet på ditt sparande kan sjunka, men du ökar även möjligheten till högre avkastning.

Långsiktiga investeringsmål
 

Om tidshorisonten är mer än 5 år definieras investeringen som ett långsiktigt mål. I detta fall är det av stor betydelse hur ditt kapital är placerat. Ofta placeras det investerade kapitalet i produkter med hög risk, vilket gör att värdet på ditt sparande kan variera kraftigt över tiden, men att du har en större möjlighet till högre avkastning på längre sikt. Tänk på att sprida dina risker för att undvika stora svängningar i din portfölj.

Boka en privat konsultation!
 

Genom en privat telefonkonsultation kan vi hjälpa dig med vilka alternativ som passar just dig och dina investeringsmål. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 


Förnamn:
Efternamn:
Födelsedatum:
E-postadress:
Telefon:
Yrke:
Investeringshorisont:
Risk:
Önskar kontakt via: 
Välj tid:

 

   

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.