Ancoria Nyhetsbrev

Ancorias Nyhetsbrev ändras till kvartalsbrev

Vi skulle vilja meddela att från och med 2018 kommer Ancorias nyhetsbrev att utfärdas kvartalsvis (januari, april, juli, oktober). Vi kommer självklart att hålla dig uppdaterad med nya fondlanseringar, viktiga nyheter och meddelanden via nyhetssektionen  på vår hemsida och/eller via e-post/OnLine.

 Global Marknadsöversikt

En känsla av eufori har spridit sig över marknaderna, eftersom det positiva ekonomiska momentumet i världens nyckelekonomier förefaller starkt. Aktiemarknaderna ligger på de högsta nivåerna på flera år, främst drivet av vinsttillväxt, vilket gör värderingarna rimliga trots prishöjningarna. De stora riskerna verkar ha minskat, emellertid bör perioder med extrem ambition behandlas med försiktighet. Omedelbara hot mot utsikterna härrör från centralbankernas penningpolitiska åtstramningar och ett antal politiska utvecklingar under 2018.

 

Klicka här för att läsa mer


Ancoria Strukturerade Fonder

Det fjärde kvartalet 2017 var en mycket hektisk period för en av våra mest populära fondkategorier, Strukturerade fonder. Närmare bestämt löpte tre strukturerade fonder ut, kopplade till utvecklingen av kinesiska aktier (Hang Seng China Enterprises Index) och två fonder kopplade till Eurozone (EURO STOXX 50 Index) respektive svenska aktier (OMXS 30 Index), vilket gav våra försäkringstagare attraktiva avkastningar och möjligheten att återinvestera sitt kapital i andra Ancoriafonder. Under denna tid lanserade Ancoria två nya strukturerade fonder, som nu är stängda för investering, Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5% Fond i november och Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond i december. På grund av den stora efterfrågan för dessa fonder strävar vi efter att erbjuda fler strukturerade fonder under 2018.

Bäst presterande fond år 2017

Av Ancorias fonder gav Ancoria Asia Consumer Fund den högsta avkastningen av alla, med en total avkastning på 34,31 % för 2017. Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier i det utvecklade och framväxande Asien exklusive Japan, i företag som ägnar sig åt sällanköpsvaror, dagligvaror och telekommunikationssektorer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, återförsäljare och grossister av regionala varumärken, kasinon och hotell, livsmedelsproducenter, stormarknader och mobiltelefontillverkare.

Nyårslöfte: Börja spara varje månad

Ett gradvis sparande är nyckeln till långsiktig finansiell planering och den bästa strategin för att uppnå dina framtida finansiella mål. Ancoria kan hjälpa dig att skapa en investeringsstrategi baserad på din profil och dina personliga behov för att maximera sannolikheten att nå dina mål. För svenska kunder kan ett autogiro enkelt kopplas till våra fonder via din svenska internetbank. Sök bara efter "Ancoria" i autogirofunktionen på din internetbank, välj fond, ange belopp och ditt försäkringsnummer. För Cypernbaserade och andra internationella kunder har Ancoria bankkonton i euro hos de flesta bankinstitut på Cypern.

Bäst Presterande Fonder (per den 2017-12-31)
 
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Ancoria Asia Consumer Fund30,4534,31
Kina25,6629,38
Ancoria/Carnegie Asia19,6325,05
Indien16,5219,97
Ancoria Emerging Markets Equity Fund15,1918,60
Thailand12,1515,47

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt månatliga nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2016 All Rights Reserved