Ancoria Nyhetsbrev

Ancoria Euroräntekonto öppnas igen

Ancoria Euroräntekonto är nu öppet för nya premier samt för överföringar från befintliga fonder. Fondens målsättning är att ge en regelbunden inkomst i euro genom kvartalsvis ränte-utbetalning. Fonden är 100 % garanterad av Ancoria och du kan när som helst, helt eller delvis, ta ut ditt kapital utan några begränsningar.

Global Marknadsöversikt

De ekonomiska förutsättningarna fortsätter att vara solida; dock har geopolitiska rädslor, ökad protektionism och stigande räntor orsakat volatilitet under de senaste månaderna. Oron har ökat under de senaste veckorna på grund av en eskalerande konflikt mellan Syrien och USA och dess allierade, efter en missilattack som riktade sig mot statliga mål i Syrien. 

Den ekonomiska bilden i USA är fortsatt ljus med förbättrad sysselsättning och en löneutveckling som stöder konsumtionen och konsumentsentimentet.

Klicka här för att läsa mer


Flera av Ancorias Strukturerade Fonder har löpt ut

Måndagen den 16 april var sista observationsdagen för Ancoria 3 års EUR Autocall 6.5% Fond  och Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond. Måndagen den 30 april utbetalades 100 % av den investerade premien (minus det nominella värdet av eventuella uttag), enligt fondernas villkor.

Trots att fonderna inte betalade ut den villkorliga kupongen är det viktigt att observera att båda fonderna lyckades skydda det investerade beloppet fullt ut, trots att Euro Stoxx 50 Index (underliggande index för EUR-fonden) sjönk med -8,28 % och OMX Stockholm 30 Index (underliggande index för SEK-fonden) sjönk med -9,74% från sina initiala nivåer.

Vi kommer snart att lansera nya strukturerade fonder. För mer information är du varmt välkommen att kontakta oss på tel 0200-110 130  (utanför Sverige +357 22 551 300) eller via e-post accountmanagers@ancoria.com.

 

Bäst presterande fond Q1 2018

Under första kvartalet 2018 visade Thailand-fonden en positiv utveckling på 9,47 % i svenska kronor. Kunder som investerade i den här fonden med den svenska kronan som referensvaluta gynnades ännu mer än den faktiska thailändska aktiemarknadsutvecklingen på grund av kronans värdeminskning gentemot  thailändska baht. Fondens målsättning är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier noterade på den thailändska aktiebörsen och aktiefonder. Fonden kan också investera i bolag som är etablerade eller belägna i länder utanför Thailand som genererar en stor del av sin inkomst från ekonomisk verksamhet i Thailand.

Bäst Presterande Fonder (per den 2018-03-31)
 
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Thailand4,839,47
Ancoria/Carnegie Ryssland1,956,46
Japan1,536,02
Penningmarknadsfond GBP1,285,72
Penningmarknadsfond EUR-0,094,27
Kina-0,114,31

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt månatliga nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2016 All Rights Reserved