Hög solvensgrad ll för Ancoria

I slutet av december 2018 nådde Ancoria en nivå på 275 % enligt solvensgrad ll - ett mått på finansiell styrka och en indikation på ett försäkringsbolags förmåga att uppfylla sina skyldigheter - vilket är långt över minimumkravet på 100 %. Solvensgrad II-reglerna lägger stor vikt vid riskhantering och tillämpar strikta krav för alla försäkringsbolag inom EU.

 
Global marknadsöversikt

Det har varit ett starkt rally på aktiemarknaderna runt om i världen sedan årets början, eftersom riskaptiten har ökat bland investerare efter den senaste tidens positiva utveckling: Federal Reserve har lättat på bromsen, USA och Kina ligger mycket nära ett omfattande handelsavtal och en Brexit-krasch verkar ha undvikits, åtminstone tillfälligt.

Amerikanska ekonomiska data var blandade under första kvartalet, vilket stämde överens med en växande men ändå trögare ekonomi. Tillverknings- och industriproduktionen dämpades under första kvartalet, medan även detaljhandelsförsäljning och beställningar av sällanköpsvaror avtog. Från den ljusa sidan är arbetslösheten fortfarande historiskt låg, inflationen lättar och lönerna fortsätter att öka. På den penningpolitiska fronten har Federal Reserve signalerat att de kommer att avstå från att höja räntan under resten av året och meddelade planer på att avsluta den kvantitativa åtdragningen. Dessutom reviderades prognoserna för inflation och tillväxt nedåt, eftersom befattningshavarna har blivit alltmer skeptiska till ekonomins förmåga att bibehålla tillväxten på nästan 3 %, som uppnåddes förra året.

 
Ny strukturerad fond: Ancoria 3,75 % Plus 3,75 % SEK Fond

Vi har lanserat en ny 3-årig 100 % kapitalskyddad fond, som kombinerar både en årlig fast kupong och en villkorlig bonuskupong på förfallodagen!

Ancoria 3,75 % Plus 3,75 % SEK Fond ger en garanterad kupong på 1,25 % per år under en period av 3 år (3,75 % totalt). Dessutom har du chansen att fördubbla din totala avkastning med en bonuskupong på 3,75 %, som utbetalas på förfallodagen, om slutkursen av OMX Stockholm 30 Index är minst 1.750 den 24 maj 2022.

Vid löptidens slut kommer du att få tillbaka 100 % av ditt kvarvarande saldo, eftersom fonden är kapitalskyddad. 

Denna fond erbjuds endast för investering av nya premier under Ancoria Kapitalförsäkring. Teckningsperioden varar till den 6 juni 2019, men kommer att stängas tidigare om fonden blir fulltecknad, så du uppmanas att investera så snart som möjligt.

Klicka här för mer information.
 

Bäst presterande fond under första kvartalet 2019: Global Tillväxt

Global Tillväxt var vår bäst presterande fond under första kvartalet 2019. Fonden har haft en stark positiv utveckling på cirka 19 % från januari till slutet av mars efter en nedgång med 5 % år 2018.

Fonden är en flexibel aktiefond i SEK med målsättning att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att identifiera och investera globalt i tillväxtsektorerna. En tillväxtsektor definieras som en som förväntas nå högre än genomsnittliga tillväxttal och är vanligtvis förknippad med nya eller banbrytande teknologier som hållbart vatten, infrastruktur, ny energi, digital kommunikation och teknik, hälsovård och bioteknik samt säkerhet.

Fonden är lämplig för investerare med en långsiktig investeringshorisont och som är villiga att ta högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning.
 

B�st Presterande Fonder (per den 2019-03-31)
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Global Tillväxt16.8718.78
Kina16.2218.13
Ancoria Asia Consumer Fund16.2218.13
USA14.7816.66
Fastighet13.6515.51
Europafond13.2415.12

 

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2018 All Rights Reserved