Ancoria redovisar resultatet för 2018

Under årets andra kvartal redovisade Ancoria Insurance sitt konsoliderade finansiella resultat för 2018, granskat av vår oberoende revisor, Deloitte Ltd. Den viktigaste punkten i Deloittes rapport var Ancorias mycket starka finansiella ställning och höga solvensnivå per 31 december 2018, som ligger långt över minimikraven enligt Solvens II.

Vår starka ekonomiska ställning gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter inom sparande och investering till tusentals lokala och internationella kunder och samtidigt nå vår aktieägares, The Sievert Larsson Scholarship Foundation, mål.

Klicka här för att läsa mer

 
Global marknadsöversikt

Centralbankerna kommer till undsättning. Den penningpolitiska miljön ser  betydligt ljusare ut under andra kvartalet, vilket ger en kraftig medvind till den globala investerarens sentiment. Vidare verkar handelsförhandlingarna mellan USA och Kina utvecklas smidigt trots betydande motvind under kvartalet. Efter att ha lidit nedgångar under maj, repades sig aktierna, återhämtade förlusterna och avslutade kvartalet på plussidan.

 
Fördelarna med blandfonder

Målet med de blandfonder som erbjuds av Ancoria är att förenkla investering genom att tillgodose behoven hos tre kategorier av investerare baserat på deras riskprofil, dvs konservativ, balanserad och tillväxt. För att uppnå sina mål investerar dessa fonder i antingen en fördefinierad eller rörlig blandning av de vanligaste tillgångsslagen, dvs aktier, räntefonder, kontanter och alternativa investeringar. Medan dessa fonder inte garanterar något skydd mot marknadsförluster på kort sikt, hjälper de investerare att uppnå bättre långsiktiga investeringsresultat och minimerar risken under tiden. Några av fördelarna är:

Kontinuerlig portföljövervakning innebär att investerare drar nytta av Ancorias expertis och resurser utan att själva behöva utföra analyser eller efterforskningar.
Portföljen blir effektivare eftersom omfördelning sker regelbundet. Omfördelning är processen att vikta om tillgångarna i en portfölj. Detta säkerställer att den totala risken för portföljen bibehålls på önskad nivå, vilket undviker risken för att portföljen blir överexponerad i ett enda tillgångsslag.
Blandfonder erbjuder kontinuitet genom att se till att investerare inte överreagerar och ändrar strategi under stora kortsiktiga fluktuationer på marknaden.

Klicka här för att läsa mer 

Bäst Presterande Fonder (per den 2019-06-30)
Fond I ÅR % (EUR) I ÅR % (SEK)
Ancoria/Carnegie Ryssland 29.03 32.59
Global Tillväxt 18.74 22.03
Thailand 17.04 20.28
USA 16.64 19.86
Europafond 16.12 19.36
Fastighet 16.03 19.24

 

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2018 All Rights Reserved