Snabb access till Ancoria OnLine

Ancoria har lanserat en ny tjänst som ger försäkringstagare möjlighet att få ett nytt lösenord till Ancoria OnLine via sin mobiltelefon. Den nya tjänsten kommer endast att finnas tillgänglig på begäran. För mer information, kontakta vår kundservice via telefon 0200-110 130  (utanför Sverige +357 22 551 300) eller via e-post  info@ancoria.com

 
Global marknadsöversikt

Politisk oro är fortfarande en stor risk för den globala tillväxten och har potential att skada förtroendet och tillväxten, som annars ser robust ut. Dessutom ger minskningen av den expansiva penningpolitiken motvind för tillgångspriserna, även om det åtföljs av solid ekonomisk utveckling och starka fundament.

Den amerikanska ekonomin växer i en av de snabbaste takterna under den nioåriga expansionen. Kortsiktiga utsikter är fortsatt ljusa tack vare kraftig aktivitet, effekten av skattesänkningar och stadigt skapande av arbetstillfällen vilket sporrar till ökat konsumentförtroende. Den amerikanska inflationen håller sig stadigt på 2 %, vilket motiverar de gradvisa räntehöjningarna av Fed, som höjde räntorna under sitt möte i september och förväntas gå vidare med sin fjärde ränteökning under 2018 i december. Feds räntehöjningar kombinerat med en stark arbetsmarknad och ett ökat inflationstryck gav upphov till en försäljning i amerikanska statskassan, vilket gjorde att referensvärdet för 10-årsräntan steg till den högsta nivån sedan 2011 och skakade aktiemarknaderna när investerare började oroa sig för stigande skuldåterbetalningskostnader.

 

 
Diversifiera din portfölj med globala aktiefonder

Den pågående korrigeringen på de globala finansmarknaderna har skapat en möjlighet för försäkringstagare med medel och långsiktig investeringshorisont att investera i globalt diversifierade aktiefonder. Några populära alternativ som erbjuds under Ancoria Kapitalförsäkring är följande:

Global tillväxt: En flexibel aktiefond i SEK som har för avsikt att nå långsiktig kapitaltillväxt genom att identifiera och investera globalt i tillväxtsektorer med hög tillväxtpotential. Vanligtvis är de förknippade med nya eller banbrytande teknologier som till exempel hållbart vatten, infrastruktur, ny energi, digital kommunikation och teknologi, hälso- och sjukvård, bioteknik samt säkerhet. Fonden är lämplig för investerare med en långsiktig investeringshorisont och som är villiga att ta högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning. 

Ancoria Global Equity Fund EUR: En aktiefond i EUR som ger exponering mot de globala aktiemarknaderna och har en flexibel investeringsfilosofi vad gäller sektorer, marknader och geografisk fördelning. Ancoria Global Equity Fund EUR har som mål att ge långsiktig kapitaltillväxt. 

Sievert Larsson, grundaren av Ancoria får Chalmersmedaljen

Chalmers tekniska högskola, ett av Sveriges äldsta universitet (grundat 1829), hedrade grundaren av Ancoria Insurance och Ancoria Bank, Sievert Larsson för hans långa och värdefulla bidrag till universitetet, i en särskild ceremoni i Göteborg. Sievert Larsson Scholarship Foundation erbjuder varje år stipendier till thailändska studenter som avser att studera på forskarutbildningar som erbjuds av Chalmers tekniska högskola, med prioritet till studenter som saknar de ekonomiska resurserna och som annars inte skulle ha möjlighet att studera i Sverige.

Sievert Larssons filantropiska arbete, som investerar i ungdomars utbildning, har pågått i mer än två decennier. Hans långvariga välgörenhetsarbete var den viktigaste faktorn bakom beslutet 2007 om att etablera Sievert Larsson Scholarship Foundation, som han donerade alla sina aktier i Ancoria Insurance Public Ltd till. Sedan dess har företaget donerat sin vinst till institutionen. Värderingarna bakom Ancorias policy för socialt engagemang är fortfarande kopplade till utbildning med det långsiktiga åtagandet att finansiellt stödja behövande studenter.

Bäst Presterande Fonder (per den 2018-09-30)
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
USA13.0718.26
Fastighet6.4511.33
Japan6.1210.98
Thailand5.3810.22
Global Tillväxt5.3710.20
Utdelningsaktier-Sve4.809.61

 

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt månatliga nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2018 All Rights Reserved