Konsekvent hög solvens för Ancoria

I slutet av juni 2019 nådde vår Solvens II-kvot - ett mått på ekonomisk styrka och en indikation på ett försäkringsbolags förmåga att uppfylla sina förpliktelser - nivån på 250 %, långt över minimumkravet på 100 %. Solvens II-reglerna lägger stor vikt vid riskhantering och tillämpar strikta krav för alla försäkringsbolag inom EU. Ancoria har konstant haft hög solvens, med den senaste siffran mycket nära den genomsnittliga nivån för de senaste fyra åren som Solvens II-direktivet har gällt.

 
Global marknadsöversikt

Det tredje kvartalet innehöll lite av varje för aktiemarknaden, då utvecklade de marknaderna visade små vinster och tillväxtmarknaderna föll. Räntorna på statsobligationer minskade markant under de tre månaderna på grund av ökad osäkerhet relaterad till handelstvisten mellan USA och Kina, samt rädsla för en avmattning av den globala  tillväxten. I september lättade Fed och andra centralbanker på penningpolitiken och signalerade att ytterligare lättnader ligger i sikte, i ett försök att motverka den långsammare globala tillväxten.

Amerikansk ekonomisk statistik fortsatte att dämpa eftersom industriproduktionen saktade ner under juli och augusti, vilket höjde rädslan för lågkonjunktur. Tillväxten inom den allt viktigare servicesektorn växte i den långsammaste takten på tre år och även om sektorn fortfarande expanderar finns det en växande oro för att problemen i tillverkning ska spridas till den bredare ekonomin. Federal Reserve sänkte räntorna två gånger under kvartalet för att hejda ekonomin från att gå mot en global avmattning, som är förstärkt av handelskriget mellan USA och Kina. På den ljusa sidan föll USA: s arbetslöshet till 3,5 %, den lägsta sedan december 1969, medan konsumenternas spendering förblev solid under kvartalet.

Den ekonomiska aktiviteten i Tyskland försämras snabbt, ECB fortsätter att missa inflationsmålet och ytterligare en italiensk regering kollapsade. Detta sammanfattar situationen i Europa. Nedgången i tillverkningen i Europa förvärrades i september, då PMI för tillverkning sjönk till 45,7, den lägsta avläsningen sedan 2012, medan Tysklands avläsning sjönk till den lägsta på ett decennium. 

 
Ancorias modellportföljer ger aktieliknande avkastningar med lägre risk

Ancorias Modellportfölj Offensiv och Modellportfölj Balans har konsekvent presterat bra under åren. En investering i början av året på 100 000 SEK i Modellportfölj Offensiv alternativt Modellportfölj Balans skulle i slutet av september 2019 ha vuxit till 119 413 SEK respektive 116 847 SEK efter avdrag för avgifter.

Den totala avkastningen under samma period för OMX Stockholm 30 (OMXS30) - indexet bestående av de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen - var 20,9 % utan några avdrag för avgifter, jämfört med en nettoavkastning på 19,4 % för Modellportfölj Offensiv och 16,8 % för Modellportfölj Balans.

Med hänvisning till samma period var standardavvikelsen för avkastningen för OMXS30-index 14,6 %. För modellportföljerna var detta mått betydligt lägre, 9,3 % för Offensiv och 7,9 % för Balans. Standardavvikelse är ett mått på volatilitet. I de flesta fall, desto högre volatilitet, desto mer riskabel anses investeringen och desto större fluktuationer kan du förvänta dig.

Sammanfattningsvis, jämfört med OMX-indexet, levererade modellportföljerna högre riskjusterad avkastning, dvs förhållandet mellan avkastningen och standardavvikelsen. Detta innebär att kompensationen som gavs av modellportföljerna var högre för varje riskenhet som tagits. Detta är också fallet om samma analys förlängs till tre år, vilket visas i tabellen nedan.

Ancorias modellportföljer är mycket diversifierade fonder som är noggrant utformade för att optimera avkastningen och minimera risken. Båda fonderna är globalt diversifierade med en övervikt i Sverige och består huvudsakligen av aktier. De är en del av Ancorias färdiga lösningar för försäkringstagare som vill lämna den dagliga förvaltningen av sin portfölj till Ancorias finansiella experter.

Klicka här för att se alla färdiga blandfonder som Ancoria erbjuder.

 

Balans Offensiv OMXS30
Årlig avkastning 7.00 % 8.38 % 8.57 %
Standardavvikelse 7.78 % 9.20 % 13.15 %
Riskjusterad avkastning 0.90 0.91 0.65

Obs: Utveckling och statistik visas i SEK för perioden 30-09-2016 till 30-09-2019. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator eller garanti för framtida utveckling.

Bäst Presterande Fonder (per den 2019-09-30)
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Ancoria/Carnegie Ryssland29.9935.71
Fastighet27.7633.38
USA23.1828.61
Global Tillväxt22.0127.38
Europafond19.3724.65
Ancoria Asia Consumer Fund18.4723.69

 

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2018 All Rights Reserved