Nyårslöfte: Börja månadsspara i din kapitalförsäkring

För svenska kunder kan ett autogiro enkelt kopplas till våra fonder via din svenska internetbank. Sök bara efter "Ancoria" i autogirofunktionen på din internetbank, välj fond, ange belopp och ditt försäkringsnummer. Cypernbaserade och andra internationella kunder kan starta ett månadssparande via sin bank till Ancorias bankkonton som finns på hemsidan.

 
Global marknadsöversikt

Ett krävande fjärde kvartal krönte ett år som de flesta investerare helst skulle vilja glömma, eftersom nästan alla stora tillgångsklasser - obligationer, aktier och  råvaror - avslutade året i rött. Tremånadersperioden som slutade i december präglades av hög volatilitet, stigande geopolitisk spänning och reviderade förväntningar på världsekonomins tillstånd.

Den exceptionella utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden i förhållande till jämlikar har tagit stopp, eftersom investerare har hamnat i panikläge och överväger möjligheten till en global avmattning, ett potentiellt strategiskt misstag från Fed och en eskalerad handelstvist mellan Kina och USA. Dessa bekymmer resulterade i att den amerikanska aktiemarknaden sjönk nästan 15 % under årets sista kvartal, och S & P 500 hade sin värsta december sedan 1931. Trots kaoset är de ekonomiska uppgifterna fortfarande ganska robusta, eftersom ekonomin ökade med 312 000 jobb i december och den genomsnittliga timlönen ökade med 0,4 %.

Det var lika kaotiskt på den europeiska aktiemarknaden, med Eurostoxx 50 som gick ner 12 % under fjärde kvartalet. Ett ras i den tyska exporten och industriproduktionen i november, en svagare än förväntad inflationstakt i december och reviderade tillväxtprognoser ledde till en negativ utveckling av aktiemarknaden. Dessutom verkade andra faktorer än de ekonomiska påverka europeisk verksamhet och förtroende; såsom tvisten över den italienska budgeten, social oro och protester mot etablissemanget i Frankrike samt osäkerheten kring Brexit.
 

 
Inhemsk konsumtion - en stark tillväxtfaktor för asiatiska länder

Kina och Indien står för närvarande för 35 % av världens befolkning och deras gemensamma bidrag till världens BNP är över 25 %. Det finns också allt fler tecken som tyder på att mindre sydostasiatiska länder som Indonesien och Vietnam ökar farten och blir allt viktigare för den globala ekonomin. Asiatiska länder behöver inte nödvändigtvis lida av de intensifierade handels- och geopolitiska spänningarna, eftersom man kan argumentera tvärtom, med anledning att de har en stark inhemsk tillväxtfaktor, deras egna konsumenter. Kina är redan i utvecklingsfasen för en avgörande förändring: att omvandla ekonomin från export-och  investeringsorienterad till konsumtionsorienterad.

De senaste prognoserna tyder på att Asien kommer att stå  för 64 % av den globala medelklassen och för över 40 % av den globala medelklasskonsumtionen till år 2030. Denna trend kommer att leda till en exceptionell tillväxt av konsumtionen i regionen, vilket gynnar inhemska rese- och semesterföretag, inhemska bil- och konsumentvarumärken, e-handel, sportkläder, mode och egenvårdsföretag. Det finns redan tydliga bevis för att den asiatiska konsumtionen ökar. Bilförsäljningen växer med en årlig takt på över 20 %, kineserna leder i globala utlandsresor både i antal resor och spenderande, medan handelsspänningar och den förstärkta dollarn ger en extra sporre för asiatiska konsumenter att vända sig lokalt.

Om du tror på den inhemska konsumtionspotentialen i Asien kan du få exponering i ämnet genom att investera i Ancoria Asia Consumer Fund. Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder i det utvecklade och framväxande Asien exklusive Japan, i sällanköpsvaror, dagligvaror och telekommunikationssektorn. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, återförsäljare och grossister av regionala varumärken, kasinon och hotell, livsmedelsproducenter, stormarknader och mobiltelefontillverkare. Den relativt outvecklade kapitalmarknaden i Asien erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter. Fonden kan också investera i företag som är etablerade i länder utanför Asien men som utför sin verksamhet främst i Asien. Fonden är lämplig för investerare som har en långsiktig placeringshorisont och är villiga att ta en hög risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning.

"Det handlar inte om att pricka in rätt tidpunkt på marknaden, det handlar om tiden på marknaden"

Investerare letar alltid efter en låg kurs, relativt sett, för att komma in på marknaden, men även då behöver det inte nödvändigtvis vara en bra affär eftersom det inte finns någon garanti för hur kursen kommer att gå därefter, upp eller ner. Det råder ingen tvekan om att vi alla skulle vilja investera på botten av en marknadsnedgång, men det är extremt svårt även för professionella investerare som spenderar otaliga timmar med att analysera finansiella data och nyheter.

När det gäller finansiell planering är det lättare. Nyckeln är att avgöra hur lång tid du har tills du vill börja använda dina besparingar, för att se till att du har tillräckligt med tid på marknaden. Om du har 10 år eller mer, är den bästa tiden att investera idag eller så snart en summa pengar blir tillgängliga. Med en investeringsplan som följs disciplinerat behöver du inte oroa dig för att pricka in rätt tidpunkt på marknaden, så länge du är villig att hålla dig investerad på marknaden, ibland kanske längre än du beräknat. Historien har många gånger demonstrerat att finansmarknaderna kommer att belöna dig i slutändan.

Bäst Presterande Fonder (per den 2018-12-31)
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Penningmarknadsfond USD7.0411.45
Fastighet2.036.28
Penningmarknadsfond EUR-0.363.76
Ancoria Emerging Markets Debt Fund-1.262.85
Penningmarknadsfond GBP-1.302.79
USA-3.150.88

 

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2018 All Rights Reserved