Och jakten på avkastning fortsätter 2020!
Är e-posten oläsbar? Läs den i din webbläsare
Ancoria Insurance
Januari 2020
Ancoria Insurance
Och jakten på avkastning fortsätter 2020!

Depositionsräntorna förblev negativa under 2019 och investerare med låg riskaptit fortsatte att brottas med det ”permanenta” problemet att hitta investeringar med positiv avkastning. I den här miljön kom två av våra strukturerade fonder till undsättning, eftersom de gav imponerande aktieliknande avkastning och samtidigt skyddade investerarens insatta kapital från de instabila marknadsförhållanden som vi har upplevt under de senaste två åren. Aktuellt under det fjärde kvartalet 2019:

  • En strukturerad fond i SEK och en i EUR förtidsinlöstes och gav totalt 12% respektive 10% i avkastning!
  • En ny strukturerad fond i SEK, med målsättning att ge en bruttoavkastning på 6,75% per år, lanserades och fulltecknades!

Under 2020 avser vi att lansera fler strukturerade fonder i både SEK och EUR.

LÄS MER
Global marknadsöversikt
En ljusare utsikt för den globala ekonomin, ett partiellt handelsavtal mellan USA och Kina, en möjlig Brexit-upplösning och en tillmötesgående penningpolitik runt om i världen har hållit aktiemarknaderna flytande under det fjärde kvartalet. Amerikanska och europeiska aktier ökade med mer än 25 % under året, medan obligationsräntorna har återhämtat sig från sina låga nivåer trots den lösa penningpolitiken, vilket reflekterar den förbättrade attityden bland marknadsaktörerna.
LÄS MER
Bäst Presterande Fonder
(per den 2019-12-31)
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Fastighet40.2943.27
Ancoria/Carnegie Ryssland39.2442.20
Global Tillväxt31.6034.40
Ancoria/Carnegie Sverige30.8333.61
Ancoria/Carnegie Småbolagsfond29.8432.60
USA29.5832.33
Om Ancoria Insurance
Om Ancoria Insurance
LÄS MER
Kontakta oss
Telephone 0200-110 130 Email info@ancoria.com
Address 36 Laodikias Street, Strovolos, 2028 Nicosia, Cyprus
www.ancoria.com
Facebook Linked In YouTube YouTube
© Ancoria Insurance Public Ltd 2019, All Rights Reserved
Avregistrera Disclaimer