Swedish English Greek

Vår kompetens och säkerhet

 

Vår långa erfarenhet på marknaden har gett oss en mycket värdefull kunskap om de globala finansmarknaderna. Vi har även skapat starka relationer och samarbeten med högt rankade finansinstitut.
 

Du som kund har därför möjlighet att investera i en rad noggrant utvalda och utformade investeringsprodukter hos oss, t ex räntebärande fonder, aktiefonder, blandfonder/portföljer, strukturerade produkter och räntekonton. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska ha tillgång till en optimal blandning av investeringsmöjligheter hos oss.

Att investera eller att spara genom ett försäkringsbolag som Ancoria Insurance innebär att ditt kapital alltid är separerat från bolagets egna tillgångar enligt EU:s solvenskrav. 

Ancoria Insurance styrs och granskas i enlighet med den europeiska försäkringslagstiftningen och är under tillsyn av det cypriotiska finansdepartementet. Företaget granskas ständigt av en oberoende aktuarie vars uppgift är att säkerställa att vi alltid kan uppfylla våra löften till våra kunder. Ancoria Insurance ligger långt över 200 % enligt solvensgrad ll.

 

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.