Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Covid-19: Vad ska jag göra med min investeringsportfölj?

Coronavirus-pandemin har onekligen påverkat vår vardag på många sätt och har också drabbat den globala ekonomin och finansmarknaderna hårt. I en kaotisk marknadsmiljö med extrema dagliga rörelser undrar många investerare om de borde likvidera sina portföljer när de översvämmas av negativitet och dåliga nyheter. Även om det är svårt att förbli lugn under dessa omständigheter, bör vi alltid komma ihåg att det inte är första gången vi bevittnar en marknadskris och historien har visat oss att förhastade beslut i de flesta fall kan leda till långsiktiga varaktiga förluster.

För att få en bättre förståelse för detta kommer vi att undersöka fallet av en hypotetisk investerare som startade en kapitalförsäkring i slutet av 2019 och hade en långsiktig sparhorisont, dvs. mer än tio år. Försäkringen startades med en initial engångsinsättning i en diversifierad global aktiefond.

Som ett resultat av pandemin och dess effekt på globala marknader har fondens andelspris (NAV) sjunkit avsevärt de senaste veckorna och investeraren överväger att likvidera sin investering och realisera en förlust i hopp om att undvika ytterligare förluster av sitt startkapital, om marknaderna skulle fortsätta att falla.

Genom att ta denna åtgärd kan investeraren ställas inför följande situationer:

Scenario 1 - Sälj och vänta: På kort sikt är investerarens beslut att sälja korrekt, om marknaderna fortsätter att falla. Hans avsikt är att återinvestera i fonden till ett mycket lägre NAV, i väntan på ännu lägre priser orsakade av en global systemkris som är ur kontroll. Men tidpunkten för återinvestering är extremt svår att förutse och marknaderna kan börja återhämta sig mycket tidigare än han väntat sig. Resultatet blir att investeraren förblir placerad i bankdepositioner och därmed missar uppgången eftersom han väntar för länge med att återinvestera.
Resultat: Förlusten realiseras men återhämtas inte.

Scenario 2 - Sälj och återinvestera: Investerarens beslut att sälja visar sig vara felaktigt och marknaderna återhämtar sig mycket tidigare än han väntat sig, eftersom en stor global lågkonjunktur inte uppstår. Besviken över sitt beslut bestämmer han sig för att återinvestera till ett högre NAV än det han sålde till.
Resultat: Förlusten realiseras och en fullständig återhämtning av den initiala investeringen tar längre tid.

Den alternativa åtgärden som historien har visat sig att fungerar bäst för långsiktiga investerare är följande:

Scenario 3 - Behåll och köp mer: Även om investeraren är orolig för den betydande nedgången av fondens NAV, så har han sin långsiktiga investeringshorisont i åtanke och försöker inte att tima sitt inträde på marknaden. Hans ekonomiska omständigheter har inte förändrats trots krisen, så han tänker ett steg längre och beslutar sig för att dra fördel av de lägre priserna och börjar investera ytterligare kapital i sin kapitalförsäkring, vilket resulterar i ett lägre genomsnittligt inköpspris.
Resultat: Förlusten realiseras inte och en fullständig återhämtning sker mycket tidigare när marknaderna återhämtar sig

Så även om det inte finns något direkt svar på vad som är det bästa tillvägagångssättet för en investerare, eftersom personliga omständigheter alltid skiljer sig åt, så är det viktigt att vi hela tiden agerar rationellt. Det är viktigt att komma ihåg att även under en aldrig tidigare skådad situation som denna bör du ignorera bruset och ställa dig de rätta frågorna: Är min investeringsportfölj tillräckligt diversifierad? Stämmer min investeringsplan fortfarande med min investeringshorisont, mina investeringsmål samt min riskaptit och risktolerans ? Om svaret är ja, stå fast vid det. Historien har visat att marknadsmässiga förhållanden som de vi upplever just nu i många fall kan betraktas som en långsiktig investeringsmöjlighet. Därmed är det avgörande att du behåller din investeringsdisciplin för att din plan ska lyckas på lång sikt.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.