Tematisk investering via Ancoria

Ancoria Insurance
OKTOBER 2021
Ancoria Insurance
Tematisk investering via Ancoria

Tematisk investering handlar om att fokusera på förväntade långsiktiga trender som gör att investerare kan få tillgång till strukturförändringar som kan förändra en hel bransch. Nyckeln är att identifiera potentialen för strukturförändringar och investera i dessa tidigt. Långsiktiga investerare måste se till att deras portföljer är lämpligt positionerade för tillväxtmöjligheter. Dessa strukturella förändringar berör alla aspekter av våra liv genom hållbar energi, medicinsk utrustning, bioteknik, cybersäkerhet och naturligtvis digital transformation.

Hållbar energi

Hållbar energi är energi som tillgodoser behoven hos de nuvarande generationerna utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov. Det handlar om att hitta rena, förnybara energikällor snarare än källor som kan ta slut. Förnybar energi är en oändlig energikälla och har mindre miljöpåverkan jämfört med fossila bränslen. Statligt stöd och minskade kostnader gör förnybara energikällor attraktiva och bör leda till ytterligare tillväxt i framtiden.

LÄS MER
Ancoria Insurance
Vi presenterar Ancoria OnLine App

Vi är stolta att kunna presentera Ancoria OnLine App, vår nya mobilapp för iOS och Android som ger dig tillgång till ditt konto hos oss snabbt och säkert medan du är på språng.

Med vår nya App kan du:

 

Komma åt ditt konto säkert genom biometrisk inloggning

 

Se det totala saldot på alla dina försäkringar

 

Ha koll på de senaste andelspriserna och utvecklingen av dina fonder

 

Kolla dina historiska transaktioner

 

Komma åt dina personuppgifter och preferenser

Upptäck en helt ny digital upplevelse med Ancoria OnLine Αpp.

Ladda ner vår nya app här

Marknadskommentar

Avtagande ekonomisk aktivitet, stigande inflation, politisk osäkerhet och konkursrädsla i den kinesiska fastighetssektorn är det som har hänt under tredje kvartalet. Aktier i utvecklade marknader stängde kvartalet marginellt högre, till skillnad från kinesiska och tillväxtmarknadsaktier som gjorde förluster på 6 % respektive 8%. Under september gjorde dock kinesiska aktier en comeback med 1,3 %, medan de utvecklade marknaderna gjorde förluster på över 3 %. Räntorna på statsobligationer steg kraftigt under de sista veckorna i september, då ihållande överskridande vid inflationsavläsningarna under kvartalet och en relativt mer hökaktig ton från centralbanker runt om i världen fick investerare att ompröva attraktiviteten hos räntebärande tillgångar med lång löptid. En höjning av energipriserna på grund av en kombination av ökad efterfrågan och begränsat utbud, förenat med ett ökande inflationstryck på grund av flaskhalsar i produktions-och leveranskedjan gör att de fasta kupongutbetalningarna från obligationer ser mer och mer oattraktiva ut. För närvarande verkar investerare inte kräva väsentligt högre räntor för att fortsätta finansiera regeringar runt om i världen, men om inflationen klibbar sig fast är det svårt att se hur detta kommer att fortsätta vara fallet.

LÄS MER
Bäst Presterande Fonder
(per 2021-09-30)
Fond I ÅR % (EUR) I ÅR % (SEK)
Råvarufond33,8635,53
Ancoria/Carnegie Ryssland29,1730,78
Indien25,9627,53
Fastighet22,6224,15
USA20,5122,01
Utdelningsaktier-Sve17,8119,28
About Ancoria Insurance
Om Ancoria Insurance
LÄS MER
Kontakta oss
Telephone 0200-110 130 Email info@ancoria.com
Address 36 Laodikias Street, Strovolos, 2028 Nicosia, Cyprus
www.ancoria.com
© Ancoria Insurance Public Ltd 2021, All Rights Reserved
Disclaimer