Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Ancoria Logo

Bästa kund,

Vi vill informera dig om att vi har fattat beslutet att stänga fonden Thailand (“den upphörande fonden”) som en del i våra ansträngningar att kontinuerligt anpassa vårt produktutbud till våra kunders behov och bästa intressen.

Du får detta brev eftersom våra register visar att du har andelar i den upphörande fonden i din kapitalförsäkring hos Ancoria.

Hur påverkar detta din kapitalförsäkring?

Till följd av detta beslut kommer den upphörande fonden inte längre att acceptera nya premier eller överföringar med verkan från och med den 22 januari 2024 och kommer officiellt att stängas den 22 april 2024.Saldot i den upphörande fonden (som är denominerad i SEK) kommer att överföras till Ancoria Emerging Markets Equity Fund (“standardalternativet”) som har samma handelsvaluta (SEK) som den upphörande fonden. Överföringen av saldot i den upphörande fonden till standardalternativet kommer att ske kostnadsfritt den 22 april 2024.

Den upphörande fonden kommer inte längre att acceptera eventuella autogirobetalningar med verkan från och med den 22 januari 2024. Alla inbetalningar till den upphörande fonden efter detta datum kommer att hänvisas till standardalternativet.

Åtgärder som ska vidtas

Om du godtar att ditt saldo i fonden överförs till standardalternativet den 22 april 2024, behöver du inte vidta några åtgärder.

Om du inte godtar att ditt saldo i fonden överförs till standardalternativet kan du välja att antingen kostnadsfritt. överföra det till någon annan fond eller få det utbetalt. Vårt kompletta utbud av fonder finns på vår webbplats. Vänligen förse oss med din instruktion så snart som möjligt och under alla omständigheter innan den 22 april 2024.

Vi gör vårt yttersta för att övergången ska orsaka så lite störning eller besvär som möjligt för dig. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0200-110 130, (från utlandet +357 22 551 310) eller info@ancoria.com.

Med vänliga hälsningar,

Ancoria Insurance Public Ltd