Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Ancoria Emerging Markets Equity Fund

Andelspris

145,69

Valuta

SEK

1 vecka

-0,53%

1 månad

3,52%

Värderingsdatum

31 jul 2020

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder i tillväxtekonomier. Fonden kan också investera i derivat och penningmarknadsinstrument. Det stora investeringsuniversumet för tillväxtmarknader omfattar många olika länder med varierande riskprofil, vilket ger bred diversifiering.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • förstår att investeringar i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK3,526,92-7,38-7,98-3,0714,8624,76
USD11,4721,553,11-0,667,027,724,25
EUR5,3110,96-4,48-6,420,356,2314,19
Årlig utveckling %2019201820172016201520142013
Fond25,66-9,7418,616,1-8,7613,79-2,34 **
** Beräknas från fondens startdatum 01-07-2013

Svenskt fondnamn

Ancoria Emerging Markets Equity Fund

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2013-07-01

Initialt Andelspris

100 SEK / 11,3430 EUR

Minsta betalningsbelopp

50 000 SEK

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 30-06-2020

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.