Swedish English Greek

Ancoria 1,5 % Plus 3,0 % SEK Fond

 Stängd för investering

 

Fondens målsättning 

Fonden erbjuder en garanterad fast kupong på 1,5 % under en 18-månaders period som betalas ut halvårsvis och om slutkursen för OMX Stockholm 30 Index är minst 1700,00 den 16 april 2018 betalas en extra bonuskupong på 3,0% på förfallodagen. Dessutom erbjuder fonden 100 % kapitalskydd på förfallodagen.

 

Så här fungerar det

Fonden erbjuder en garanterad fast kupong på 1,5 % över en 18-månaders löptid, som betalas ut halvårsvis, samt möjligheten till en bonuskupong på 3,0 % som betalas ut vid fondens förfall, om slutkursen av OMX Stockholm 30 index är minst 1700,00 den 16 april 2018. Dessutom erbjuder fonden 100 % kapitalskydd vid fondens förfall.

Fonden har en löptid på 18 månader. Då kommer försäkringstagaren att erhålla 100 % av sin initiala investering (minus det nominella värdet av ev. uttag). Fonden passar kunder som har en investeringshorisont på åtminstone 18 månader. Det tillkommer en avgift för uttag vid omplaceringar eller uttag från fonden innan löptidens slut.

 

Fonden passar dig som 

  • Strävar efter en regelbunden fast kupong
  • Vill ha möjligheten att erhålla en bonuskupong om särskilda villkor är uppfyllda
  • Strävar efter kapitalskydd
  • Kan acceptera en bindningstid på 18 månader

 

Riskinformation 

  • Försäkringstagare som behöver tillgång till kapitalet innan löptidens slut riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet (p.g.a. avgift för uttag under löptiden)
  • Alla garantier är beroende av Ancoria Insurance Public Ltd:s förmåga att möta sina finansiella förpliktelser

 


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.