Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ancoria Insurance Public Ltd

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία *

  2019 2018 2017 2016
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Μεικτά ασφάλιστρα 304,444 275,671 242,442 114,722
Λειτουργικό Κέρδος / (Ζημιά) 16,604 12,401 19,977 28,084
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 32,579 29,740 27,894 25,514
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 1,025 3,205 3,543 4,172
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος 30,260 (2,407) 13,155 21,613
Σύνολο ενεργητικού 3,016,139 2,683,615 2,706,227 2,783,546
Συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια 263,981 246,806 255,510 249,855
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ασφαλισμένων 2,728,006 2,402,622 2,411,049 2,496,872
Δείκτης φερεγγυότητας (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II) 244% 275% 283% 252%

 

* Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2019