Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ancoria Insurance Public Ltd

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία *

  2020 2019 2018 2017
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Μεικτά ασφάλιστρα 257,244 304,444 275,671 242,442
Λειτουργικό Κέρδος / (Ζημιά) 11,023 16,604 12,401 19,977
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 31,195 32,579 29,740 27,894
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 2,807 1,025 3,205 3,543
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος (3,240) 30,260 (2,407) 13,155
Σύνολο ενεργητικού 2,894,833 3,016,139 2,683,615 2,706,227
Συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια 255,036 263,981 246,806 255,510
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ασφαλισμένων 2,615,946 2,728,006 2,402,622 2,411,049
Δείκτης φερεγγυότητας (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II) 232% 244% 275% 283%

 

* Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2020