Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ancoria Insurance Public Ltd

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία *

  2018 2017 2016 2015
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Μεικτά ασφάλιστρα 275,671 242,442 114,722 201,627
Λειτουργικό Κέρδος / (Ζημιά) 12,401 19,977 28,084 43,771
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 29,740 27,894 25,514 22,858
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 3,205 3,543 4,172 8,651
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος (2,407) 13,155 21,613 31,230
Σύνολο ενεργητικού 2,683,615 2,706,227 2,783,546 2,961,588
Συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια 246,806 255,510 249,855 233,757
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ασφαλισμένων 2,402,622 2,411,049 2,496,872 2,710,211
Δείκτης φερεγγυότητας (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II) 275% 283% 252% 206%

 

* Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2018