Swedish English Greek

Ancoria 2,5 % Plus 1,5 % SEK Fond

 


Fondens målsättning

Fonden erbjuder en garanterad fast kupong på 2,5 %  och om slutkursen för OMX Stockholm 30 Index är minst 1750,00 den 5 april 2019 betalas en extra bonuskupong på 1,5 % på förfallodagen. Dessutom erbjuder fonden 100 % kapitalskydd på förfallodagen.


Så här fungerar det

Ancoria 2,5 % Plus 1,5 % SEK Fond erbjuder 100 % kapitalskydd vid fondens förfall, en garanterad kupong på 2,5 % samt möjligheten till ytterligare en bonuskupong på 1,5 %, om slutkursen av OMX Stockholm 30 Index är minst 1750,00 den 5 april 2019. 

Fonden har en löptid på 2 år. Försäkringstagaren kommer då att erhålla 100 % av sin initiala investering (minus det nominella värdet av ev. uttag). Fonden passar kunder som har en investeringshorisont på åtminstone 2 år. Det tillkommer en avgift för uttag vid omplaceringar eller uttag från fonden innan löptidens slut.
 

Fonden passar dig som

  • Strävar efter en attraktiv garanterad kupong
  • Vill ha möjligheten att erhålla en extra bonuskupong om särskilda villkor är uppfyllda  
  • Strävar efter kapitalskydd 
  • Kan acceptera en bindningstid på 2 år 

 
Riskinformation

  • Försäkringstagare som behöver tillgång till kapitalet innan löptidens slut riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet (p.g.a. avgift för uttag under löptiden) 
  • Alla garantier är beroende av Ancoria Insurance Public Ltd:s förmåga att möta sina finansiella förpliktelser

 

 


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.