Swedish English Greek

Ancoria 3,75 % Plus 3,75 % SEK Fond

 


Fondens målsättning

Ancoria 3,75 % Plus 3,75 % SEK Fond ger en garanterad kupong på 1,25 % per år under en period av 3 år (3,75 % totalt). Fonden betalar ytterligare en extra bonuskupong på 3,75 % vid löptidens slut, om slutkursen av OMX Stockholm 30 Index är minst 1.750 den 24 maj 2022.
På förfallodagen kommer försäkringstagarna även att få 100 % av sitt kvarvarande saldo eftersom fonden är kapitalskyddad. 
 

Fonden passar dig som

  • Strävar efter en attraktiv garanterad kupong
  • Vill ha möjligheten att erhålla en extra bonuskupong om särskilda villkor är uppfyllda  
  • Söker kapitalskydd 
  • Kan acceptera en bindningstid på 3 år 

 
Riskinformation

  • Försäkringstagare som behöver tillgång till kapitalet innan löptidens slut riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet (p.g.a. avgift för uttag under löptiden) 
  • Alla garantier är beroende av Ancoria Insurance Public Ltd:s förmåga att möta sina finansiella förpliktelser

 


OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.