Swedish English Greek

Ancoria 3 års EUR Autocall 6.5% Fond-


Fondens målsättning

Ancoria 3-års EUR Autocall 6,5 % fonden har som målsättning att betala en villkorlig kupong samtidigt som den erbjuder en villkorlig automatisk inlösen. Om kupongen kommer att betalas eller inte, bestäms således av utvecklingen på Euro Stoxx 50 indexet, som beskrivs i de särskilda villkoren.


Så här fungerar det

Under de två första åren, har fonden en förtida inlösenfunktion. Beroende på hur utvecklingen för Euro Stoxx 50 Index utvärderas varje år på observationsdatumen kan fonden lösas i förtid och försäkringstagaren kommer att erhålla 100 % av sin investerade premie plus en attraktiv kupong.

Enligt villkoren kommer beloppet som betalas ut vid slutdagen, om inte produkten löses ut tidigare, således bestämmas av stängningsnivån för Euro Stoxx 50 Index på det slutliga observationsdatumet. 

 


Fonden passar dig som
  • har en neutral till positiv inställning till utvecklingen av underliggande index Euro Stoxx 50 och du förväntar dig inte att Euro Stoxx 50 ska sjunka med 40 % eller mer, 3 år från produktens startdatum.
  • vill ha möjlighet till en attraktiv avkastning.
  • vill ha en investering kopplad till ett av de största europeiska indexen.
  • troligtvis inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 3 åren.
  • är bekväm med en investering som där återbetalningen av kapitalet är beroende av utvecklingen på Euro Stoxx 50 indexet. Ditt kapital är skyddat så länge det underliggande indexet (Euro Stoxx 50) är på eller över kapitalskyddsbarriären på återbetalningsdagen.

Riskinformation
  • Fondens handelsvaluta är EUR. Om din valuta är någon annan än EUR innebär det en valutarisk.
  • Försäkringstagaren riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det investerade kapitalet, om stängningskursen för underliggande index vid slutdatum är lägre än kapitalskyddsbarriären.
  • Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade.
  • Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida kupongutbetalningar.
  • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.