Swedish English Greek

Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond

ANDELSPRIS
108,00
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  -0,92%
1 MÅN
  -0,23%
VÄRDERINGSDATUM
23 dec 2019
ÄNDRA VALUTA 


Stängd för investering


Fondens målsättning

Ancoria 5-års EUR Autocall 1% Plus 4% Fond ("fonden") ger försäkringstagare möjlighet att få en årlig avkastning på upp till 5 % beroende på utvecklingen av Euro Stoxx 50 Index ("Indexet"). Investerat kapital är skyddat så länge som indexet inte har sjunkit med mer än 35 % (3,570.57)  från startnivån, på den slutliga observationsdagen (2022-12-05).


Så här fungerar det

År 1 - 4: Försäkringstagare som investerar i fonden kommer att få en fast årlig kupong på 1 %. Om fonden stängs på eller över den ursprungliga nivån (3,570.57) på något av de årliga observationsdatumen, kommer fonden att lösas in och försäkringstagarna får tillbaka sin initiala investering plus en extra bonuskupong på 4 % per år för varje år som förflutit sedan starten av fonden.

På förfallodagen, år 5: Såvida fonden inte har blivit förtidsinlöst tidigare kommer det belopp som betalas ut vid förfallodagen att bero på indexets slutliga stängningsnivå. Mer specifikt om stängningskursen på index är:

 • på eller över den ursprungliga nivån (3,570.57), kommer försäkringstagarna att få en total kupong på 21 % plus 100 % av sin initiala investering.
 • under den ursprungliga nivån (3,570.57) men på eller över Kapitalskyddsbarriären (2,320.88), kommer försäkringstagarna att få en kupong på 1 % plus 100 % av sin initiala investering.
 • under kapitalskyddsbarriären (2,320.88), kommer försäkringstagarna att få en kupong på 1 % plus sin initiala investering reducerad med indexets negativa resultat.

Diagrammet nedan visar hur fonden fungerar:


Fonden passar dig som
 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av Euro Stoxx 50 Index 
 • Inte förväntar dig att Euro Stoxx 50 Index ska ha fallit mer än 35 % på förfallodagen
 • Strävar efter en garanterad fast kupong plus en attraktiv villkorlig bonuskupong
 • Letar efter en investering kopplad till Eurozonens ledande Blue-chip aktieindex
 • Kan acceptera en bindningstid på upp till 5 år

 


Riskinformation
 • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om indexet skulle ha fallit med 35 % eller mer vid slutdatumet från fondens startdatum.
 • Om en av de fem emittenterna och/eller deras garanter (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar. 
 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (EUR) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.

 
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.