Swedish English Greek

Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5 % Fond

ANDELSPRIS
112,00
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,00%
1 MÅN
  0,10%
VÄRDERINGSDATUM
16 dec 2019
ÄNDRA VALUTA 


Förtidsinlöst av emittent/ förtidsinlöst


Fondens målsättning

Fondens mål är att ge en attraktiv villkorad kupong samt att erbjuda en tidig inlösenfunktion som beror på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. Fonden kommer att investera i strukturerade värdepapper som emitterats av SG Issuer, BNP Paribas Issuance B.V., J.P. Morgan Str. Products B.V., Goldman Sachs Int., London och Barclays Bank Plc. 

Den har en löptid på 5 år och ger villkorat kapitalskydd under de förhållanden som beskrivs i de Särskilda fondvillkoren.


Så här fungerar det

Under de fyra första åren har fonden en förtida inlösenfunktion. Beroende på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index vid varje observationsdatum, kan fonden inlösas i förtid och försäkringstagaren kommer att erhålla 100 % av sin investerade premie plus en kupong på 6,5 % per år.

På förfallodagen, förutsatt att fonden inte har lösts in tidigare, kommer både avkastning och kapitalskydd att bero på stängningskursen för OMX Stockholm 30 Index på den slutliga observationsdagen. Mer specifikt om stängningskursen på index är:
 

 • På eller över den ursprungliga nivån, kommer försäkringstagaren få en total avkastning på 32.5% (6.5% per år) plus 100 % av investerat kapital, minus förvaltningsavgiften.
 • Under den ursprungliga nivån, men på eller över kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren få 100 % av investerat kapital, minus förvaltningsavgiften.
 • Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och förvaltningsavgiften.

 

Diagrammet nedan visar hur fonden fungerar 


Fonden passar dig som
 • Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar dig att indexet ska ha fallit mer än 35 % om 5 år
 • Strävar efter en attraktiv villkorad kupong
 • Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden
 • Inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 5 åren

 


Riskinformation
 • För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle ha fallit med 35 % eller mer vid slutdatumet från fondens startdatum.
 • Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungliga investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
 • Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.