Swedish English Greek

Ancoria Asia Consumer Fund

ANDELSPRIS
179,08
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  2,37%
1 MÅN
  -0,07%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder i det utvecklade och framväxande Asien exklusive Japan. 
De relativt outvecklade kapitalmarknaderna i Asien erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter.
Fonden kan också investera i företag som är etablerade i länder utanför Asien men utför sin verksamhet främst i Asien.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 % aktier och aktiefonder.
  • Investerar huvudsakligen i Kina, utvecklings- och tillväxtekonomierna i Asien, inklusive Centralasien, men exklusive Japan, och kan även investera i företag som är etablerade eller i länder utanför Asien som bedriver sin verksamhet främst i Asien.
  • Investerar i företag som ägnar sig åt sällanköpsvaror, dagligvaror och telekommunikationssektorer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, återförsäljare och grossister av regionala varumärken, kasinon och hotell, livsmedelsproducenter, stormarknader och mobiltelefontillverkare.

Fonden passar dig som
  • Tror på en ökning av den inhemska konsumtionen i Asien. 
  • Tror på en övergång från en export- och investeringsorienterad marknad till en konsumtionsorienterad marknad i Asien.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning.
  • Skulle vilja diversifiera sina investeringar från utvecklade marknader till tillväxtmarknader. 
  • Har en långsiktig placeringshorisont på tre till fem år.

Riskinformation

• Fondens handelsvaluta är SEK. Om din valuta är någon annan än SEK innebär det en valutarisk.
• Försäkringstagaren riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det investerade kapitalet, om stängningskursen för underliggande index vid slutdatum är lägre än kapitalskyddsbarriären.
• Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade.
• Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida kupongutbetalningar.
• Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar. 
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.