Swedish English Greek

Ancoria/Carnegie Asia

ANDELSPRIS
133,10
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  2,63%
1 MÅN
  -0,08%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att generera långsiktig avkastning genom att investera i aktier i asiatiska företag, och även i icke-asiatiska företag som utför en betydande del av sin verksamhet i Asien (exklusive Japan). Fonden strävar efter att uppnå en väl diversifierad portfölj av värdepapper och kan investera i olika företag och inom olika branscher. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat för att minimera effekten av valutaförändringar.
Fonden handlas i SEK.

 


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 % aktier. 
  • Fonden får även investera i penningmarknadsinstrument och derivatinstrument för att minimera effekterna av valutakursförändringar.
  • Fonden är aktivt förvaltad. Den investerar i asiatiska företag, och även i icke-asiatiska företag som utför en betydande del av sin verksamhet i Asien (exklusive Japan).

Fonden passar dig som
  • Skulle vilja ta del av den höga ekonomiska tillväxten i vissa asiatiska ekonomier.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning.
  • Skulle vilja diversifiera dina investeringar från utvecklade marknader till tillväxtmarknader.
  • Har en långsiktig placeringshorisont på minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden
 Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

 
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.