Swedish English Greek

Ancoria/Carnegie Ryssland

ANDELSPRIS
62,18
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  1,85%
1 MÅN
  -2,94%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens målsättning är främst att generera en stabil och positiv avkastning genom att investera i företag vars aktier eller aktierelaterade värdepapper handlas på en reglerad marknad i länder inom OSS (fd Sovjetunionen exklusive Baltikum) samt Estland, Lettland och Litauen, eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till ovan definierade region. 

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 %  aktier utan begränsning till företag eller sektor.
  • Fonden kan även investera i derivat för att minimera effekterna av valutakursförändringar.
  • Fonden får även placera i räntebärande papper.

Fonden passar dig som
  • Tror på god framtida ekonomisk utveckling i Ryssland och vill ta del av framgångarna.
  • Vill bredda ditt sparande från enbart etablerade marknader till en marknad som är under utveckling.
  • Är villig att ta högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning.
  • Har en långsiktig sparhorisont på minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.