Swedish English Greek

Ancoria/Carnegie Strategy

ANDELSPRIS
190,34
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  0,91%
1 MÅN
  2,45%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens målsättning är i första hand att skapa stabil och positiv avkastning med en diversifierad portfölj av aktier, aktierelaterade värdepapper och ränteinstrument. 
Fonden är aktivt förvaltad och består av 20-40 bolag i flera länder och branscher men med fokus på nordiska aktier.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av en flexibel investeringsfilosofi; kan investera i olika tillgångsklasser och instrument inklusive aktier, penningmarknadsinstrument, räntebärande värdepapper och derivat.
  • Ingen förutbestämd viktning mellan tillgångsslag, fokus ligger på utdelningsaktier och företagsobligationer med hög avkastning.

Fonden passar dig som
  • Tror på den långsiktiga potentialen för den nordiska marknaden.
  • Skulle vilja ha en balanserad fördelning mellan olika tillgångsslag.
  • Har en placeringshorisont om minst fem år.

Riskinformation

 Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.