Swedish English Greek

Ancoria Euroräntekonto

 


Fondens målsättning

Fondens målsättning är att ge en regelbunden inkomst i euro genom kvartalsvis ränteutbetalning. Fonden är 100 % garanterad av Ancoria och du kan när som helst, helt eller delvis, ta ut ditt kapital utan några begränsningar.

Fonden handlas i euro.

Så här fungerar det:

Räntan betalas kvartalsvis beräknat på ditt saldo i fonden

  • Ingen bindningstid
  • Fonden är 100 % garanterad av Ancoria

 

Fonden passar dig som:

  • Söker kapitalskydd 
  • Inte vill ta någon investeringsrisk
  • Har en kortsiktig investeringshorisont
  • Söker ränteutbetalningar varje kvartal

 

Riskinformation

  • Alla garantier beror på Ancoria Insurance Public Ltds förmåga att uppfylla sina ekonomiska skyldigheter
  • För försäkringstagare vars investeringsvaluta är annan än fondens valuta (EUR) innebär det en valutarisk.

 

Senaste kurserna

DatumSEK/EUREUR/SEK
2019-10-180,09218710,736946
2019-10-170,09184810,774855
2019-10-160,09188810,770776
2019-10-150,09181910,778039
2019-10-140,09195810,763114

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.