Swedish English Greek

Ancoria EUR Stability 3.50% Fond-


Fondens målsättning

Fonden har som målsättning att betala en årlig fast kupong om 3,5 % i totalt 3 år. Om index Euro Stoxx 50 ligger på eller över kapitalskyddsbarriären (1,998.45) vid fondens förfall  återbetalas den initiala investeringen. 


Så här fungerar det

Under de första två åren har fonden en förtida inlösen funktion varigenom, beroende på resultatet av Euro Stoxx 50 Index som utvärderas på de årliga observationsdatumen, fonden kan lösas in tidigare och försäkringstagaren får tillbaka 100 % av sitt investerade kapital plus den årliga kupongen om 3,5%.
Vid fondens förfall, givet att den inte tidigare förtidsinlösts (Autocall), kommer försäkringstagaren att få tillbaka sin initiala investering såvida stängningskursen för Euro Stoxx 50 indexet ligger på eller över kapitalskyddsbarriären på det slutliga observationsdatumet. Försäkringstagaren får då tillbaka 100 % av sitt investerade kapital plus den årliga kupongen om 3,5 % enligt villkoren.


Fonden passar dig som
  • vill ha en regelbunden inkomst. En fast kupong om 3,5 % per år utbetalas oavsett hur det underliggande indexet utvecklas.
  • inte förväntar dig att nivån för Euro Stoxx 50 kommer att ligga under 60 % av sin ursprungliga nivå på den sista observationsdagen. Baserat på nuvarande nivåer av det underliggande indexet, motsvarar kapitalskyddsbarriären prisnivåer senast sedda under 2011.
  • vill ha en investering kopplad till ett av de största europeiska aktieindexen. 
  • troligtvis inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 3 åren. Funktionen förtida inlösen innebär att fonden, under vissa förutsättningar, kan lösas in tidigare och därmed returnera startkapitalet.

Riskinformation
  • Fondens handelsvaluta är EUR. Om din investerade valuta är någon annan än EUR innebär det en valutarisk. 
  • Försäkringstagaren riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det investerade kapitalet, om stängningskursen för underliggande index vid det slutliga observationsdatumet sjunker med mer än 40 % från fondens startdatum. 
  • Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade med förbehåll för marknadsförhållanden och uttagsavgifter. 
  • Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida kupongutbetalningar. 
  • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. 

 
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.