Swedish English Greek

Ancoria Global Equity Fund EUR

ANDELSPRIS
116,86
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  -0,03%
1 MÅN
  1,86%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att generera långsiktig avkastning genom att investera i aktier och aktiefonder. Fonden erbjuder exponering mot den globala aktiemarknaden och har en flexibel investeringsfilosofi vad gäller sektorer, marknader och geografisk fördelning.
Fonden handlas i EUR.

 


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 % aktier.
  • Fonden erbjuder en global exponering och har inga begränsningar vad gäller sektor eller landsfördelning.

 


Fonden passar dig som
  • söker en bred aktieexponering mot de globala aktiemarknaderna
  • är villig att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning
  • kan acceptera små fluktuationer av investeringsvärdet och är beredd på möjligheten av en viss förlust 
  • har en långsiktig placeringshorisont

 


Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.