Swedish English Greek

Ancoria USA Stability 3.25% Fond EUR-


Fondens målsättning

Fonden har som målsättning att betala en fast årlig kupong om 3,25% i EUR under
maximalt 5 år. Om index S&P 500 vid fondens förfall ligger på eller över kapitalskyddsbarriären
(1,265.352) återbetalas den initiala investeringen.


Så här fungerar det

Om stängningsnivån för S&P 500 index på någon av de årliga autocall observationsdatumen är på eller över sin ursprungliga nivå (2,108.920) kommer försäkringstagarna att erhålla 100% av investerad premie (plus den årliga fasta kupongen om 3,25%) och fonden kommer att stängas.

Vid fondens förfall, givet att den inte tidigare förtidsinlösts (Autocall), kommer försäkringstagaren att få tillbaka sin initiala investering såvida stängningskursen för S&P 500 indexet inte är under kapitalskyddsbarriären (1,265.352) på det slutliga observationsdatumet. I detta fall är försäkringstagaren fullt ut exponerad mot utvecklingen av underliggande index.

 

 


Fonden passar dig som
 • vill ha en regelbunden inkomst.
 • vill ha en investering kopplad till ett av de största amerikanska indexen.
 • troligtvis inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 5 åren.
 • inte förväntar dig att nivån på det underliggande index, S&P 500, ska ligga under 60% av ursprungliga nivån på det slutliga observationsdatumet.

Riskinformation
 • Fondens handelsvaluta är EUR. Om din valuta är någon annan än EUR innebär det en valutarisk.
 • Försäkringstagaren riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det investerade kapitalet, om stängningskursen för underliggande index vid det slutliga observationsdatumet är lägre än kapitalskyddsbarriären.
 • Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade med förbehåll för marknadsförhållanden och uttagsavgifter.
 • Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.
   OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.