Swedish English Greek

Ancoria US Real Estate FundFonden kommer inte att acceptera några nya insättningar eller överföringar från och med den
1 december 2017 och alla inbetalningar till fonden efter detta datum kommer att hänvisas till 
Fastighet.
Fonden kommer officiellt avslutas den 1 mars 2018. 

 

Fondens målsättning

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i den amerikanska fastighetsmarknaden och amerikanska REITS. Fonden kan även investera i derivat och penningmarknadsinstrument.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100%  aktier, REITS och aktiefonder.
  • Fonden investerar i börshandlade fonder (ETF:er), aktier och fastighetsinvesteringsfonder (REITS) i den amerikanska bostadsmarknadssektorn och andra delar av fastighetssektorn, såsom sjukvård och magasinering.  De investerar merparten av sina tillgångar direkt i fastigheter och erhåller sina inkomster främst från hyran.

Fonden passar dig som
  • Vill investera i den amerikanska fastighetssektorn.
  • Vill öka diversifieringen i din portfölj. 
  • Har en långsiktig sparhorisont på tre till fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.