Swedish English Greek

Bank of Cyprus aktier

ANDELSPRIS
1,27
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  1,28%
1 MÅN
  -3,51%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


 

Stängd för investering (öppen för uttag och utgående fondbyten)

 

Antalet andelar som innehas av varje försäkringstagare i fonden har justerats med anledning av den omvända aktiespliten av Bank of Cyprus aktier, i enlighet med det aktuella meddelandet från banken. Justeringen är en andel för varje 20 andelar man hade tidigare (avrundat till närmaste heltal andelar).

 

Fonden Bank of Cyprus aktier är ett resultat av den strukturerade fonden ”Autocall Svenska Favoriter”, den del som omvandlades till aktier i Bank of Cyprus Public Company Ltd. Fonden består endast av Bank of Cyprus aktier och varje andel i fonden motsvarar en (1) Bank of Cyprus aktie.

Andelspriset för fonden är direkt relaterat till priset på Bank of Cyprus aktien. Försäkringstagare kan sälja eller göra fondbyten av hela eller delar av sina andelar i fonden. Försäljning/fondbyten kan begäras före kl. 12:00 svensk tid varje bankdag. Beloppet kommer att beräknas genom att multiplicera antalet andelar med andelspriset.

Andelspriset blir det genomsnittliga priset (inklusive alla tillhörande transaktionskostnader) vid vilket Ancoria säljer Bank of Cyprus aktier för att uppfylla begäran om uttag/fondbyten för dagen. Skulle, på grund av marknadsförhållanden, någon försäljning av aktier inte kunna verkställas för att uppfylla begäran om uttag/fondbyten samma dag, kommer uttag/fondbyten att verkställas den dag då Ancoria kan sälja aktierna. Om det inte finns någon begäran om uttag/fondbyten kommer andelspriset för fonden att vara slutkursen för Bank of Cyprus aktier på den relevanta börsen. Utbetalning från Ancoria Insurance Public Ltd till försäkringstagaren kommer att ske inom tio kalenderdagar från och med värderingsdagen.OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.