Swedish English Greek

Kina

ANDELSPRIS
260,27
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  1,81%
1 MÅN
  0,63%
VÄRDERINGSDATUM
21 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Målsättningen för fonden är att nå en långsiktig värdetillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder. Fonden erbjuder exponering mot en av de största tillväxtmarknaderna i världen, Kina. Den investerar i företag i Kina, men kan också investera i företag hemmahörande i regionen eller med merparten av verksamheten i regionen.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 % aktier och aktiefonder.
  • Den investerar i företag i Kina, men kan också investera i företag hemmahörande i regionen eller med merparten av verksamheten i regionen.

Fonden passar dig som
  • Tror på en stark ekonomisk utveckling i Kina.
  • Vill bredda ditt sparande från enbart etablerade marknader till en marknad som är under utveckling.
  • Är villig att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till högre avkastning
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden. 
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.