Swedish English Greek

Råvarufond

ANDELSPRIS
66,15
HANDLAS I
SEK
1 VECKA
  1,75%
1 MÅN
  -2,65%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i de globala råvarumarknaderna med en bred exponering mot energi, basmetaller, ädelmetaller, boskap och jordbruk.

Fonden handlas i SEK.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 100 %  fonder och noterade värdepapper.
  • Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat.
  • Har en bred exponering mot fem sektorer: Energi (olja, gas), basmetaller (järn, nickel, koppar), ädelmetaller (guld, silver), boskap, jordbruk (vete, socker, bomull).

Fonden passar dig som
  • Vill investera i en bred råvarufond.
  • Vill diversifiera ditt sparande  med ytterligare ett tillgångsslag.
  • Är beredd att ta en högre risk i utbyte mot möjligheten till en högre avkasning.
  • Har en långsiktig sparhorisont om minst fem år. 

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.