Swedish English Greek

Deutsche Bank Fond

ANDELSPRIS
26,93
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  -1,14%
1 MÅN
  9,34%
VÄRDERINGSDATUM
17 jan 2020
ÄNDRA VALUTA 


Stängd för investering (öppen för uttag och utgående fondbyten)

 

Deutsche Bank fond är en specialfond som är ett utfall av en investering i en tidigare strukturerad produkt, Equity Yield Deutsche Bank 6,15 %. 

När Equity Yield Deutsche Bank 6,15 % löpte ut så konverterades placeringen i fonden, i enlighet med produktvillkoren, till ett aktieinnehav i Deutsche Bank. Kunder som tidigare hade en placering i Equity Yield Deutsche Bank 6,15 %. är nu andelsägare i specialfonden Deutsche Bank. 

Fonden består enkom av aktier i Deutsche Bank och fonden ger en avkastning som ligger nära utvecklingen i Deutsche Bank-aktien.

 

Riskinformation

Ancoria garanterar inte den avkastning som fondens underliggande investering avkastar. Försäkringstagaren står själv för de risker och eventuella förluster i fonden som är ett resultat av fondens investering, inklusive kreditrisken. Med kreditrisken avses risken att utgivaren av de instrument som fonden investerar inte kan möta sina åtagande mot försäkringstagaren. Se även fondens specifika villkor samt eventuellt marknadsföringsmaterial. 
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.