Swedish English Greek

Europafond

ANDELSPRIS
111,49
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  0,06%
1 MÅN
  2,09%
VÄRDERINGSDATUM
18 nov 2019
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fondens mål är att erbjuda exponering mot europeiska aktiemarknader och kommer främst att investera i aktiefonder. Fonden kan också investera i aktier som har sin hemvist eller huvudsakliga verksamhet i Europa.

Fonden handlas i EUR.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska allokeringen består av en exponering mot de europeiska börserna. En del av tillgångarna kan investeras i bolag med säte utanför Europa med betydande ekonomisk exponering mot Europa.
  • Investerar i aktier, ETF:er och andra aktiefonder.

Fonden passar dig som
  • Vill ha en bred exponering mot de europeiska aktiemarknaderna.
  • Har en långsiktig placeringshorisont på minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.